Nytt i Oppsalgrenda - november 2014

Ekstraordinær Generalforsamling 26. november
Styret har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling på Oppsal Samfunnshus onsdag 26. november kl. 19 for å be om mandat til å foreta en fullstendig piperehabilitering i borettslaget. Innkallingen er distribuert i postkassene.

Vi inviterer samtidig til et informasjonsmøte om status og framdrift for støyskjermprosjektet etter at Generalforsamlingen er ferdig.
 
Julegrantenning 30. november
Første søndag i advent kl. 17 blir det tenning av julegran i Rundingen. Det blir gløgg, pepperkaker og gang rundt juletreet! Velkommen alle sammen!
 
Røykvarslere
Vi har røykvarslere under bestilling. Hvis noen trenger dette og ikke allerede har gitt beskjed, ta kontakt med Ivar i 37c (ivar.l.johansen@gmail.com).
 
Fyringsråd
Fyringssesongen er i gang, og styret oppfordrer alle til å følge noen enkle fyringsråd.
• Rå ved og liten trekk øker faren for pipebrann!
• Godt trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i ofte og mindre, men med god trekk hele tiden.
• Tørr ved. Bruk alltid tørr ved, og bruk ikke ovnen til å brenne søppel.
• La veden brenne til det bare er glør igjen før du legger i ny tørr ved.

Flere råd finner du på Brann- og redningsetatens nettsider. 
 
Styret gjør også oppmerksom på at man kan få 1.500 kr i støtte ved å bytte ut sin gamle ovn. Les mer om Klima- og energifondet og last ned søknadsskjema på Oslo Kommunes nettsider.
 
Til slutt: takk til alle beboere for god innsats på høstdugnaden! Vi ønsker også å rette en takk til velferdskomiteen og kakebakere som sørget for en fin avslutning på arbeidsdagen.
  

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag
www.oppsalgrenda.no

Nytt i Oppsalgrenda - september 2014

Piperehabilitering
Styret har vedtatt å jobbe mot en fullstendig rehabilitering av alle pipene i borettslaget, med bakgrunn i faglige råd fra Brann- og Redningsetaten om levetid på piper. Det ble gjennomført videokontroll av alle pipeløp i april, og vi vil nå hente inn tilbud på jobben fra flere firmaer og legger fram planer og kostnader på neste Generalforsamling.

Røykvarslere
Alle enheter skal ha tre røykvarslere, inkludert den på loftet som ble satt inn i fjor (satt i skillet og delt mellom to enheter). Hvis du mangler eller har defekt røykvarsler, ta kontakt med Ivar Johansen i 37c for å få en ny.

Høstdugnad 8. oktober
Sett av onsdag 8. oktober til høstens dugnad! Oppsalgrenda har ingen vaktmester, og vi har som beboere selv ansvar for beising av verandaer, søppelskur, postkassestativ, garasjeporter, vedlikehold av grøntarealene, klipping av hekker osv. Det står felles redskaper og utstyr, beis og olje m.m. i fellesbodene.

Styret henger opp arbeidslister for hvert tun i forkant av dugnaden og oppfordrer alle til å skrive seg på oppgaver etter hvert som de utføres. Vi håper på denne måten at alle vil bidra til viktig vedlikehold og skjøtsel av vår felles eiendom. Alt arbeidet på listene bør utføres innen utgangen av oktober, og de blir hengende også etter dugnaden for å sikre at alt blir gjort.

Containere blir utplassert dagen før, og styret oppfordrer til rydding på loft og i boder – særlig av brannvernhensyn. Det minnes om at avstand mellom skorstein og brennbart materiale skal være minst 10 cm. Merk samtidig at det ikke er anledning til å fylle containerne med avfall fra ombygging/oppussing. Unngå også å kaste spesialavfall, da dette er veldig kostbart.

Etter dugnaden blir det pølser og kaker på tunet 37-41 (fra kl. 19)!

Lys i postkassestativene
Vi går mot mørkere tider og minner om at lyspærene i postkassestativ og utelamper må skiftes av beboerne. Lyspærer ligger i øverste bod. Husk å gi beskjed til styret hvis noe er defekt.

Skadedyr
Med høsten er det større risiko for at skadedyr trekker inn, og vi ber med dette beboere være ekstra oppmerksomme. Skulle du mistenke gnagere kontakt skadedyrfirmaet Anticimex direkte på 815 48 250. Husk også å gi beskjed til styreleder. Denne framgangsmåten vil sikre raskest mulig behandling.

Støyskjerm
Vi fikk rammetillatelse fra Plan- og Bygningsetaten i sommer, og går videre med planene slik de foreligger. Det arbeides nå med å inngå kontrakt om prosjektledelse, deretter vil det innhentes anbud. Vi holder beboerne løpende orientert om framdriften, og vil legge fram et kostnadsoverslag for Generalforsamlingen før vi inngår kontrakt med entreprenør.

Husk styregodkjenning!

Styret minner om at alle uteområder er fellesarealer. Beboere har ikke anledning til å felle trær eller foreta bygningsmessige endringer som griper inn på fellesområder uten tillatelse fra styret.

Facebook
Vi minner om at Oppsalgrenda er på Facebook. Søk etter den lukkede gruppen Oppsalgrenda borettslag og be om å bli inkludert. Siden brukes til små og store beskjeder, gi-bort-marked, spørsmål, etterlysninger og gjenglemte ting, for å nevne noe. Her ligger også flotte bilder fra 60-årsfesten!

Tusen takk til velferdskomiteen og alle dens støttespillere for en fantastisk jubileumsfest den 6. september! Beboere i alle aldre så ut til å storkose seg, med alt fra aktivitetsløype, tryllekunstner, vannkrig mellom voksne og barn, grilling, rekebord, taler og quiz. En stor takk rettes også til bandet Allgots, som sørget for ekstra god stemning!  


Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag  
www.oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - august 2014

Nytt styre 
Styret har fått to nye medlemmer etter Generalforsamlingen 5. mai: Ivar Johansen (37d) og Anders Ono (27b) har erstattet Susanne Eliassen og Espen Aspestrand. Rune Døskeland har tatt over som styreleder. 
Antallet varamedlemmer er redusert fra fire til to, og Erik Hoksrød (37a) er nytt varamedlem. Se Oppsalgrendas nettsider for protokoll fra Generalforsamlingen og kontaktinformasjon. 

Støyskjerm 
Det er med stor glede styret kan informere om at vi har fått rammetillatelse for støyskjerm!   Det videre arbeidet med å innhente anbud vil starte over sommeren. 

Oppbevaring av gass 
Det ble på Generalforsamlingen vedtatt en endring til husordensreglene: Gass til utegrill skal ikke oppbevares inne. Styret skal varsles ved installering og/eller oppbevaring av gass til innendørs bruk, og tilsvarende ved fjerning. Se årsberetningen for fullstendig saksfremstilling.   

Søppelhåndtering  
Det har vært flere episoder der søppel har blitt liggende igjen i gaten etter tømming. Dette skyldes fulle søppelcontainere, da søppeltømmerne ikke har plikt til å ta med det overskytende når det fylles over kanten på containerne. Styret henstiller alle til å bruke andre søppelhus i borettslaget dersom det nærmeste er fullt, eventuelt å benytte seg av offentlige papircontainere (over gaten for nr. 27/29 og ved Rundingen).

Utbedring av ytterpanel  
Styret vil sørge for utbedring av enkelte bord/panel på husene. Vi oppfordrer alle beboere til å kontakte styreleder Rune Døskeland hvis det oppdages råtne/skadete panelbord, slik at disse kan byttes ut samlet. 

Utstyr i fellesbodene 
Styret ønsker å minne alle om at det er beboerne selv som har ansvar for beising av verandaer, søppelskur, postkassestativ, garasjeporter, vedlikehold av grøntarealene, klipping av hekker osv. For å hjelpe til med dette er det kjøpt inn mer utstyr til fellesbodene: en ny gressklipper, kantklipper og hekksaks (bensindrevne), hørselvern, samt krafse, brett og spader. Olje og miljøbensin til disse verktøyene står i bodene. Her står også beis (rørosrød/edelhvit til terrasser m.m., blå til garasjeporter), samt treolje til benker og bord på fellesområdet.

Støtte til oppgradering av tunene 
Styret ønsker også å minne om muligheten for å søke om støtte på opptil 5.000 kr til oppgradering av tunene. Forutsetningen er at det har vært avholdt tunmøte der man har blitt enige om tiltakene. Søknaden kan omfatte støtte til f.eks. beplantning, jord, hekk, benker eller utstyr. Søknad sendes til styreleder.  

Ytterdørene må oljes 
Beboere må vedlikeholde ytterdørene med teakolje to ganger utvendig og én gang innvendig hvert år (se ordensreglene). Styret vil distribuere olje og svamper til alle og ber om at dette gjøres så snart som mulig.

NB! På grunn av fare for selvantenning må brukte svamper håndteres på forsvarlig vis:  Den må enten (a) brennes og deretter slukkes med vann, eller (b) tørkes i friluft, så bløtes med vann og deretter kastes i en miljøstasjon for farlig avfall. Våre nærmeste miljøstasjoner står ved Rema1000 (Vetlandsveien 66) og Statoil Østensjø (Låveveien 70). 

Jubileumsfesten 
I år er det 60 år siden innflytting i husene våre, og alle har mottatt invitasjon og påmeldings-blankett til den store jubileumsfesten lørdag 6. september! Det blir aktiviteter for hele familien fra kl. 12, med aktivitetsløype, underholdning, grilling og vannkrig. Vi runder av med rekebord og voksenfest utover kvelden. 

Vi har mange påmeldte og påmeldingsfristen er utløpt, men skulle du ha gått glipp av invitasjonen og ønsker å bli med likevel, ta kontakt med Trude Westby, (Kampheimveien 23f). 

For øvrig setter velferdskomiteen alltid pris på frivillige, så er du engasjert og kunne tenke deg å blir bedre kjent med dine naboer er dette en ypperlig mulighet! Festens forberedelser godt i gang, og du kan bidra så mye eller lite du ønsker. Ta kontakt med Guri Sandelien Rekve, (Kampheimveien 37d). 

Vi gleder oss til festen!  

NB! På grunn av jubileumsfesten 6. september utgår den populære skolestartfesten i år.  
 

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag   
www.oppsalgrenda.no

Nytt i Oppsalgrenda - april 2014

Generalforsamling 5. mai 
Vi minner om tid og sted for årets Generalforsamling: mandag 5. mai kl. 18 i Oppsal Arena. 

Vårdugnad 8. mai 
Det blir dugnad torsdag 8. mai. Styret vil informere om hva som må gjøres med egne oppslag, og vi oppfordrer alle til å møtes på tunene kl. 17 for fordeling av oppgaver. Søppelhus, postkassestativ og murer må blant annet males, benker og sandkasser oljes m.m. i tillegg til generell vårrydding. Det vil bestilles containere som vanlig. Merk at disse kun skal brukes til å kaste hageavfall og til en viss grad annet skrot fra loft/kjellere. Unngå å kaste spesialavfall, da dette er veldig kostbart. Det er heller ikke anledning til å fylle containerne med avfall fra ombygging/ oppussing og lignende. Borettslaget har en tilhenger som kan brukes til bortkjøring av dette og øvrig søppel. 

Styret minner om at nyplantede frukttrær må gjødsles. Vi vil sørge for innkjøp av egnet gjødsel til fellesbodene. Vi oppfordrer for øvrig alle beboerne til å lese Grønn Plan som ligger på nettsidene for råd og tips om beskjæring og skjøtsel av grøntområdet. 

Vårrengjøring av gatene 
Bymiljøetaten vil foreta vårrengjøring i Kampheimveien og Oppsaltoppen 6. mai, mens Vilbergveien tas 9. mai. Det settes opp skilter med parkering forbudt minst 24 timer før arbeidet starter, så det kan være lurt å følge med for å unngå borttauing. Vi oppfordrer samtidig beboerne om å feie grus fra stikkveiene ut på fortauet før rengjøringsbilene kommer. 

Oppgradering av tunene 
Styret gjør oppmerksom på at det er mulig å søke om inntil kr. 5.000 per tun for mindre oppgraderinger av grøntarealet (f.eks. bærbusker, hekker, planter og utstyr for planting). En forutsetning er at det er avholdt tunmøter og at dette er fellesprosjekter som gjøres på dugnad. Søknad sendes til styreleder Susanne Eliassen (29c) på susanneeliassen@gmail.com.

Oppsalgrenda fyller 60! 
I år er det 60 år siden innflytting i husene våre, og velferdskomiteen vil i samarbeid med styret sørge for en markering av dette. Sett av lørdag 6. september allerede nå! Det blir aktiviteter for de minste på dagtid og samling for alle utover kvelden. Vi håper at alle beboere vil være med og bidra til at vi får en fin feiring! 

Fjerning av skilt 
Styret har besluttet å opprettholde vedtaket om å fjerne parkering forbudt-skiltene foran portene ved nr. 21, 27 og 29 etter at det har kommet inn noen klager fra berørte beboere. Det ønskes minst mulig kjøring på stikkveiene, dette skal kun være mulig i spesielle tilfeller og skiltene vil fjernes i nærmeste fremtid. 
 

Med vennlig hilsen 
Styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no   

Nytt i Oppsalgrenda - mars 2014

Nye rutiner for internkontroll 
Styret har vedtatt nye rutiner for internkontroll som et ledd i vårt HMS-arbeid. Vennligst besvar skjemaet for internkontroll som nå er distribuert og lever dette til styreleder innen 10. april. 

Videokontroll av pipene  
Styret har innhentet tilbud fra flere firmaer på en full gjennomgang av samtlige piper med videokontroll, prioriteringsanalyse og gjennomføringsplan for utskiftning. Feie- og tilsynstjenester AS har fått oppdraget, og arbeidet vil starte i løpet av kort tid. Pipene skal filmes fra feieluker på loft, og de trenger bare å gå inn i de enhetene som har dette. Se for øvrig informasjon direkte fra firmaet. Rapporten vil presenteres på Generalforsamlingen.

Fjerning av skilt 
Styret har vedtatt å fjerne parkering forbudt-skiltene foran portene ved nr. 21, 27 og 29. En rådende oppfatning blant beboere har vært at skiltene er nødvendige for å sikre tilkomst for utrykningskjøretøy. Styret har imidlertid fått bekreftet at de ikke har hjemmelsgrunnlag. Skiltene fjernes for å unngå misbruk av ordningen som tillater kjøring på stikkveiene for av- og pålessing, for dermed å øke sikkerheten for barn som leker på fellesområdene, og for å frigjøre tre plasser for gateparkering som er sårt tiltrengt. Har beboere behov for å kjøre til døra ved flytting e.l. kan man sette opp skilt. Borettslaget har også bukker som kan lånes i fellesboden ved nr. 49/51 .

Støyskjerm 
Vi har fått et foreløpig negativt svar på vår søknad fra Plan- og bygningsetaten pga. byggegrense mot vei. Arkitektene skal anmode Bymiljøetaten om et møte for å se konkret på saken igjen, men det ser dessverre ut til at det vil ta lenger tid enn antatt å få søknaden innvilget. 

Nøkkel til søppelhusene 
Nøkler til søppelhusene skal finnes hos alle beboere som bor i a-enheten i nærmeste hus. Denne ordningen har eksistert lenge, i tilfelle noen f.eks. mister noe ned i søppelhusene. Hvis noen i a-enhetene ikke har nøkkel, kontakt Magnus Aulie i styret som sørger for nye, (958 60 556/magnus.aulie@hotmail.com).

Generalforsamling 5. mai 
Vi minner om tid og sted for årets Generalforsamling: mandag 5. mai kl. 18 i Oppsal Arena.  

Oppsalgrenda på Facebook 
Endelig har vi fått vår egen gruppe på Facebook, meld deg inn her: www.facebook.com/groups/608662395878617/! Dette er en lukket gruppe hvor alle beboerne kan legge ut meldinger, dele bilder o.l. Styret og velferdskomiteen kan også via denne siden raskt og enkelt nå ut til en stor andel av beboerne. Merk at forespørsler til styret ikke vil bli besvart her. Beboerbrevet vil selvsagt komme i postkassene som før, og nettsidene skal fremdeles være beboernes primære informasjonskilde.

Takk til velferdskomiteen for et flott alternativt arrangement til det tradisjonelle skirennet 2. mars! Takk også til alle barna (og noen få voksne) som løp med et smil i det sure været!  
  

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag  
www.oppsalgrenda.no

Nytt i Oppsalgrenda - desember 2013

Røykvarslere
Styret har hatt et møte med Brann- og redningsetaten for tips og råd til bedre brannvern, og vil ha fullt fokus på dette fra januar. Inntil videre ønsker vi at det monteres røykvarslere på alle loft etter faglige råd. Det skal installeres én røykvarsler på loftet for hver andre enhet, og den skal plasseres i skillet mellom to enheter slik at man kan nå den fra begge sider.
Styret kommer rundt til alle beboerne med nye røykvarslere i løpet av uke 51.

Søknad om støyskjerm er innsendt!
Søknad om støyskjerm mot Hellerudveien ble sent til Plan- og bygningsetaten 3. desember, etter gjennomført nabovarsling. Styret gjør oppmerksom på at vi ble frarådet å prosjektere inn nye parkeringsplasser bak trafostasjonen ved Kampheimveien 47 i denne omgang (jf. tidligere generalforsamlingsvedtak). Dette krever tilkomst fra naboeiendom og ville kunne medføre en betydelig forsinkelse, eventuelt avslag på støyskjermprosjektet.

Piperehabilitering 
Styret har vedtatt å sette i gang en full utredning av pipene i borettslaget. Enkelte piper er byttet ut de siste par årene, men det er nødvendig å få laget en plan for utskiftning av alle våre piper, som snart er 60 år gamle. Arbeidet med å finne et firma til å kartlegge situasjonen og lage en fullstendig tilstandsrapport settes i gang like over jul. Deretter vil styret utarbeide en plan og prioritert rekkefølge blant enhetene.

Avfallshåndtering i jula
Husk at alt gavepapir sorteres som papir. Det eneste du må huske på er å fjerne pyntebånd og andre innpakningsprodukter som ikke er papir. Les mer på Renovasjonsetatens nettsider.

Kommunen sørger som vanlig for bortkjøring av juletrær etter nyttår. Datoer er ikke fastsatt enda, men følg med på www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no for nærmere informasjon. Vi vil også legge ut denne informasjon på våre nettsider.

Låne bort parkeringsplass?
Vi minner om at parkeringssituasjonen er spesielt vanskelig for tiden. Beboere som disponerer parkerings- eller garasjeplass henstilles på det sterkeste til å benytte disse og ikke ta opp unødig plass i gatene. Dersom du har en plass som ikke benyttes i juleferien, er det hyggelig å overlate den til en nabo for de aktuelle dagene!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - oktober 2013

Vis solidaritet ved parkering!
Parkeringssituasjonen er verre enn noensinne med to stengte parkeringshus og ombygging av garasjeanlegget til Beverdalen brl på den andre siden av Hellerudveien. Styret sender en bekymringsmelding til Obos og Bymiljøetaten, og utover dette kan vi bare oppfordre alle beboere om å være ekstra oppmerksomme og solidariske i forbindelse med parkering for å avhjelpe i denne prekære situasjonen.

Har du fast plass eller garasje, bruk den! Er du bortreist, gi beskjed og lån plassen din bort til en nabo. Pass også på at du ikke begrenser andres muligheter for gateparkering ved å oppta to plasser eller ved ikke å parkere nærme nok et kryss/en ende. Styret vurderer å fjerne ”parkering forbudt”-skiltene foran enkelte porter for å åpne for noen ekstra plasser i gatene.

Styret setter også i gang en prosess for å utrede mulighetene for å utvide dagens antall parkeringsplasser.

Høstdugnad  
Vel møtt til dugnad torsdag 17. oktober! Containere kommer om morgenen. Merk at disse kun skal brukes til å kaste hageavfall og til en viss grad annet skrot fra loft/kjellere. Unngå å kaste spesialavfall, da dette er veldig kostbart. Det er heller ikke anledning til å fylle containerne med avfall fra ombygging/oppussing og lignende. Borettslaget har en tilhenger som kan brukes til bortkjøring av dette og øvrig søppel.

På dugnaden har hver enkelt ansvar for området rundt eget hus og for å bidra på felles tun. Beboerne må bli enige om hva som skal gjøres på fellesarealene og samarbeide om lån av redskaper, som står i fellesboder (ved nr. 31 og 49/51). Det må blant annet rakes løv, feies på stikkveier og parkeringsplasser, og ugress må fjernes langs gjerdene mot gangvei/bilvei. Det må fjernes mose fra takene på alle utbygg samt på garasjene, noe enhver andelseier/ garasjeleier har eget ansvar for å sørge for. Dette er svært viktig da mosen skaper en inngang for fukt til undertaket. Det er også ønskelig å isolere fellesboden ved 31-rekka, så meld fra til styret om noen ønsker å ta på seg dette (på dugnad)!

Det blir samling på tunet 37/39/41 etter dugnaden kl. 18.30 med pølser, kaker og brus!  

Maling  
Styret har vedtatt å utsette malingen av vestvendte vegger og garasjer til etter vinteren, i påvente av tilbud på maling av hele bygningsmassen.

Diverse arbeider på fellesområdet 
Til orientering er det satt i gang arbeid med å reparere muren foran Kampheimveien 23 rundt svingen inn Vilbergveien og muren i Oppsalstubben (foran 41-rekka). Det er også plantet nye trær på tunet 27/29/31 og foran 23a etter tidligere fellinger.

Søppelhus  
Prosjektet med å øke antallet søppelspann for papiravfall er skrinlagt da det ikke lar seg gjøre å sette opp like hus, kombinert med høye kostnader. Vi gjentar derfor oppfordringen om ikke å stappe papir inn i fulle spann (blir ikke tømt), om å benytte andre spann i borettslaget eller offentlige spann (f.eks. i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen) hvis det er fullt, og om å reservere seg mot reklame for å redusere mengden papiravfall.

Vi håper at alle har anledning til å delta på høstdugnaden og også møter ved den hyggelige samlingen etterpå! 
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - august 2013

Brannvern
Husene våre er gamle og svært utsatt ved en eventuell brann, og styret ønsker å sette brannvern på agendaen. Vi har derfor startet et arbeid med informasjonsinnhenting med den hensikt å forbedre dagens brannsikringsløsninger.
Når vi etter hvert nå går inn i en tid med økt fyring og bruk av stearinlys ønsker styret å minne om at alle pulverapparater skal vendes årlig og ber alle sjekke at egne røykvarslere fungerer. Trenger du ny røykvarsler, ta kontakt med styremedlem Espen i 27c.

Fukt  
Styret ønsker å kartlegge hvor stort problemet med fuktinnsig er for hele borettslagets bygningsmasse. Vi vil derfor ta en kveldsrunde til alle beboerne tirsdag 27. august for å få oversikt over situasjonen. Vi oppfordrer alle beboere til å være hjemme denne kvelden!

Husk styregodkjenning!  
Styret minner om at alle uteomr­åder er fellesarealer. Beboere har ikke anledning til å felle trær eller foreta bygningsmessige endringer som griper inn på fellesområder uten tillatelse fra styret.

Styret benytter anledningen til å takke Guri, Trude og Truls i velferdskomiteen for nok en flott skolestartfest mandag 19. august! Kombinasjonen av særdeles godt oppmøte, godt humør, godt vær, gode kaker, spente barn og tryllekunstner Davido gjorde stor suksess!  
 

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - juni 2013

Vedlikehold av grøntområder
Styret minner om at borettslaget har mye utstyr for å lette arbeidet med vedlikehold av grøntområdene våre. I de to fellesbodene finnes det gressklippere, kantklipper, høytrykkspyler, trillebårer, vedkløyvere m.m. I tillegg har vi en tilhenger for bortkjøring av bl.a. hageavfall, og stiger som henger på garasjene ved 39/41. Minner om at styret kontaktes dersom det oppdages feil eller mangler ved utstyret, også om det skulle være tomt for bensin og olje til gressklipperne.

Maling
Vi vil gå i gang med maling av alle vestvendte vegger, og i tillegg alle garasjer til høsten. Vi minner samtidig om at beboerne selv må male postkassestativ og søppelhus, grunnmurer, terrasser og garasjeporter. Mange har allerede tatt penselen fatt, og det ser veldig fint ut! Husk også å olje ytterdøren med teakolje (påføres med svamp) – dette skal gjøres to ganger årlig. 

Vann i kjelleren?
Noen beboere har opplevd å få vann inn i kjelleren. Styret ønsker å kartlegge problemet og ber alle gi beskjed til styreleder om de opplever dette, eller har opplevd det tidligere.

Nyplanting etter trefelling
Det må plantes nye trær på tunet 25/27/29 og foran 23a etter trærne som nylig ble felt. Styret har konkrete forslag som du finner på baksiden av dette skrivet hvis du bor på et av disse tunene. Vi oppfordrer beboerne til å avholde tunmøter i løpet av sommeren for å diskutere nyplanting. Dersom vi ikke får inn andre forslag eller ønsker fra tunene innen 20. august vil det styret foreslår plantes i september.

Skolestartfest 19. august
Borettslagets populære skolestartfest holdes som vanlig første skoledag etter ferien, mandag 19. august. Mer informasjon kommer fra velferdskomiteen over sommeren.

2014 – Oppsalgrenda 60 år!
Neste år er det 60 år siden husene våre ble ferdigstilt og flyttet inn i, noe som bør feires behørig. Styret ønsker herved å oppfordre alle til å tenke på hvordan borettslaget kan markere dette, og om du kunne tenke deg å sitte i en jubileumskomité for å planlegge feiringen!

Vi ønsker alle gode naboer en riktig god sommer!
   

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til nyplanting på tunet 27/29/31 
Det har blitt felt to ospetrær nederst i hagen. I nærheten står det også en større gran med glissen krone som det anbefales at vi feller på sikt (5-10 år).

Vi har blitt anbefalt å plante et nytt stort løvtre nederst i hagen, nær grana som etter hvert må tas. Dette kan for eksempel være en sommereik (bredt), søyleeik (høyere og smalere) eller bøk. Dette er alle flotte trær som anbefales for mer mangfold da det ikke er tilsvarende arter i borettslaget i dag. Et annet alternativ er en hassel, som enten kan pleies som et tre eller som en lavere busk.

Styret foreslår at det plantes en sommereik nederst i hagen.

Hvis beboerne ønsker noe annet må forslaget være styret i hende senest 20. august.
 
Forslag til nyplanting foran 23a 
Det ble felt tre store bjørketrær som skygget for solen. For å unngå å gjenskape problemet flere år frem i tid kan det være lurt å plante en annen tresort som ikke vil bli så høy, men som samtidig kan skjerme for innsyn mot andre etasje fra blokkene over gata.

Både rogn og svensk asal når en fin høyde, de blir kun 8-10 meter høye. De er dessuten fine innslag med hvite blomster og røde bær, og bidrar også til et rikere fugleliv.

Styret foreslår at det plantes en svensk asal omtrent der de to sammenvokste bjørkene stod.

Hvis beboerne ønsker noe annet må forslaget være styret i hende senest 20. august.

Nytt i Oppsalgrenda - juni 2013

🙂Generalforsamlingen
På generalforsamlingen 7. mai ble det valgt et nytt styremedlem, Magnus Aulie (51d) som erstatter Elisabeth Hallenstvedt (51e), og et nytt varamedlem, Ivar Johansen (37c) som erstatter Tom Ivar Wister (35a). Det ble også blant annet vedtatt nye ordensregler.   Protokoll fra møtet ligger under Styre og komiteer, her  finnes også kontaktinformasjon til styremedlemmene. 

Felling av trær 
Styret har vedtatt å felle to ospetrær nederst på tunet 27/29/31 på grunn av sopp og for å åpne opp passasjen mellom tunene. Det er tidligere vedtatt at bjørkene foran 23a skal felles på grunn av dårlige lysforhold. Trærne kappes opp i passende emner og kan kløyves og benyttes til ved av beboerne etter førstemann til mølla-prinsippet. Styret har kjøpt inn en ny vedkløyver som står i fellesboden ved 31.   I tillegg vil to trær foran 27a (ask og bjørk) stammes opp noe for å unngå strømledning, det samme gjelder grantreet på tunet 37/39/41 (for å gjøre lekeplassen mindre skyggefull).   Arbeidet vil utføres av Anleggsgartnermester Ole Ludvig Akre i uke 23. 

Beskjæring av hekk 
Styret ønsker å foreta en opprydning av hekkene som står ut mot Kampheimveien for å bedre ferdsel på fortauet og for å ivareta hekkene bedre. Først og fremst gjelder dette lindehekken foran 21-rekka, men også noen bartrær/-hekker foran 23 og 25. Styret har engasjert Akre til å klippe lindehekken tilbake til opprinnelig beskjæringspunkt slik at den blir fornyet og dermed lettere å vedlikeholde i årene framover. De vil også stusse og redusere høyden til ca. 2 meter på nevnte bartrær.  

Vennligst merk at beskjæring, klipping og vedlikehold av hekk i utgangspunktet er beboernes ansvar, men styret ser nå behovet for å foreta en større opprydning slik at det blir lettere med vedlikehold framover. 

Maling 
Det er kjøpt inn maling som er fordelt i begge fellesbodene. I løpet av sommeren må alle postkassestativ og søppelhus males, det samme gjelder grunnmurene. Terrasser og garasjeporter må også males av beboerne selv, maling til dette formål er også å finne i bodene (rørosrød/edelhvit til terrasser, blå til porter). Borettslaget har også en høytrykkspyler som kan benyttes til å rengjøre f.eks. grunnmurene før maling. Beboerne må selv stå for koster og annet maleutstyr. 

Mosefjerning på tak 
Alle beboerne må sørge for å fjerne mose på taket over inngangspartier og på garasjene, dette for å hindre at takstein blir ødelagt og takrenner tettes.

Prosjekt støyskjerm 
Arbeidet med prosjektering av støyskjerm har kommet langt. Det er avholdt forhåndskonferanse med Plan- og Bygningsetaten (PBE), og den videre prosessen er først søknad til Bymiljøeetaten før videre nabovarsel og søknad til PBE. Type støyskjerm og utseende er valgt, så nå håper styret på de nødvendige godkjenninger slik at vi i løpet av 2014 vil kunne starte bygging av skjermen  .

Det vil bli avholdt et beboermøte for beboerne i Rundingen når mer er klart.

Tilhenger  
Kopi av vognkortet til borettslagets tilhenger henger i fellesboden ved nr. 31. Hengeren står bak garasjene ved nr. 39/41. Husk å kvittere ut med navn når du henter vognkortet for å låne tilhengeren! 

Utro tjenere i Posten? 
Noen beboere har blitt frastjålet post med kredittkort og andre sensitive opplysninger. Foreløpig har styret hørt om to tilfeller som skjedde henholdsvis i jule- og påskeferien. Vi oppfordrer beboerne til å være særlig oppmerksomme på dette, og gjerne også melde fra til styret hvis post blir borte.
 

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag
www.oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - april 2013

Generalforsamlingen 
Merk at årets Generalforsamling holdes på Oppsal Arena tirsdag 7. mai kl 18. Innkalling fra OBOS blir distribuert et par uker før møtet.

Ingen parkering på stikkveiene
Styret minner om at det ikke under noen omstendigheter skal parkeres inne på stikkveiene. Det er kun tillatt med korte turer inn for av- og pålessing. Dette gjelder også firmaer som foretar rehabilitering o.l. og hver enkelt beboer må sørge for å opplyse om dette til de som leies inn. Parkering er til hinder for alminnelig ferdsel og for barnevogner, og blokkering av stikkveiene kan potensielt skape problemer for utrykningskjøretøy. Vi er alle interessert i å benytte fellesområdene og la barna ferdes trygt ute hos oss, og det er også en god vane å holde portene lukket.

Feiing av gatene 
Bymiljøetaten vil foreta vårrengjøring i Kampheimveien og Oppsaltoppen 7. mai, mens Vilbergveien tas 10. mai (merk at datoene er veiledende). De setter opp skilter med parkering forbudt minst 24 timer før arbeidet starter, så det kan være lurt å følge med for å unngå borttauing. Vi oppfordrer samtidig beboerne om å feie grus fra stikkveiene ut på fortauet før rengjøringsbilene kommer.

Vårdugnad
Det blir dugnad onsdag 15. mai. Sett av datoen allerede nå, mer informasjon kommer!

Tilhenger
Styret minner om at vi har en liten tilhenger som står bak garasjene ved nr. 39/41. Beboerne oppfordres til å bruke denne for å kjøre bort skrot og hageavfall utenom de to årlige dugnadene.

Felling av trær
Styret har vedtatt å felle bjørkene foran 23a på grunn av dårlige lysforhold. Vi ønsker å takke for god respons og engasjement i spørreundersøkelsene! Det er viktig å få plantet nye trær både der det skal felles i år og der det ble felt større trær i 2011/2012, ikke minst for å sørge for god drenering. Vi tar årets runde med trepleiefirmaet i april og kommer deretter med forslag til nyplanting ved 23-rekka og for tunene 27/29/31 og 33/35/37.

Tunmøter
Styret oppfordrer alle til å avholde tunmøter, gjerne i forkant av dugnaden, slik at beboerne kan bli enige om hva som skal gjøres da, og om eventuell nyplanting der det er aktuelt. Styret ønsker også å minne om Grønn Plan, hvor beboerne kan finne mye nyttig informasjon om skjøtsel, beskjæring, vedlikehold av plen osv.
 

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - februar 2013

Defekt røykvarsler? 
Ved defekt røykvarsler, ta kontakt med Espen i 27c for å få en ny. Styret jobber med andre og bedre løsninger, da vi ikke er fornøyd med dagens leverandør. 

Fyringsråd 
Det har tidligere vært noen mindre pipebranner i borettslaget, og det jobbes jevnt med piperehabilitering (ett eller to hus tas hvert år). Styret oppfordrer alle beboere til å følge noen enkle fyringsråd for å unngå pipebrann.  Rå ved og liten trekk øker faren for pipebrann!
•God trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i – ikke ved å skru ned trekken. Legg heller i ofte og mindre, men med god trekk hele tiden.
•Tørr ved. Bruk alltid tørr ved, og bruk ikke ovnen til å brenne søppel.
•La veden brenne til det bare er glør igjen før du legger i ny tørr ved.

Styret gjør også oppmerksom på at man får 3000 kr i støtte hvis man bytter ut sin gamle ovn. Les mer om Klima- og energifondet og last ned søknadsskjema på Oslo Kommunes nettsider.  

Nye søppelspann for papiravfall
Styret har vedtatt å sette opp fire nye containere for papiravfall da vi har hatt vedvarende problemer med fulle spann. For å øke kapasiteten vil vi bygge en ekstra avfallsbeholder for papir på søppelhusene ved nr. 47/51 (Rundingen), nr. 33/35, nr. 27/29 og ved nr. 21.

Generalforsamling og nye ordensregler
Sett av datoen 7. mai til årets Generalforsamling. Styret vil legge fram et forslag til nye ordensregler for å gjøre dem mer tidsriktige og i tråd med gjeldene regelverk, inkludert husleieloven. Merk fristen for innlevering av saker i vedlagte forhåndsvarsel.

Trefelling
Styret har fått inn flere henvendelser om trær som ønskes felt. Vi vil i mars ta en runde med en trepleier for å se på disse og vurdere nyplanting, og før påske vil det gjennomføres spørre-undersøkelser blant de impliserte beboerne, slik at styret kan vedta eventuelle fellinger i april.

Nye dekodere
Canal Digital skal levere nye dekodere i andre kvartal, de er nå lovet i mai. Mer info kommer.

Vi takker velferdskomiteen for et flott og proft arrangert skirenn i grenda 10. februar! Det var som vanlig stor suksess og mye moro for store og små, en håndfull voksne konkurrerte også på idealtid. Det var perfekte forhold, og alle fikk velfortjent premie. Bilder blir lagt ut på nettsidene i løpet av kort tid. Takk også til alle deltakerne, og ikke minst til speaker Bjørnar Allgot!   
 

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - januar 2013

Kasting av juletrær 
Renovasjonsetaten henter juletrær mandag 7. januar. Møt opp med juletreet ditt når bilen kommer, den stopper i krysset mellom de to angitte gatene. Se også www.renovasjonsetaten.no eller ring 02180.

Kampheimveien x Oppsaltoppen: 18.20-18.35 / Vilbergveien x Bjartveien: 18.35-18.50.

Trefelling
Styret har vedtatt nye retningslinjer for felling av trær, se vedlegg til dette nyhetsbrevet. Vi vil nå samle opp ønsker fra beboerne om trefelling og behandle disse samlet i april hvert år. Merk at ønsker fra beboerne må være styret i hende innen 15. februar for behandling i vår. Alle henvendelser som er kommet til styret om trefelling siden i fjor sommer er allerede registrert. 

Søppel 
Vi har hatt tilbakevendende problemer med fulle søppelspann, og da særlig papiravfall. Problemet oppstår nå papircontainerne blir fulle, og man fortsetter å stappe inn mer, slik at dørene ikke kan åpnes søppeltømmerne, som da lar være å tømme spannene. Styret utreder muligheten for å sette opp nye søppelhus, men plassen må da tas fra fellesarealene. I mellomtiden kommer vi med følgende oppfordringer til beboerne for å avhjelpe situasjonen:
•Er det nærmeste papirspannet fullt, prøv det neste i borettslaget.
•Er alle de nærmeste papirspannene fulle, bruk offentlige spann i krysset Oppsaltoppen/Kampheimveien eller ved Rimi.
•Kan du redusere mengden papiravfall ved å reservere deg mot reklame i postkassa?

Utelys
Lyspærer til utelysene ligger i fellesboden ved nr. 49/51. Beboerne bes om selv å bytte lyspærer i postkassestativ og lykter på tunene. Styret setter pris på å få beskjed dersom det skulle gå tomt for lyspærer.

Parkering 
Ventelisten for parkeringsplass/garasje ligger ikke på nettsidene av personvernhensyn, men lurer du på hvordan du ligger an kan du sende en mail til styreleder. For øvrig har styret sendt en henvendelse om å få fjernet handicap-parkeringsplassen foran Kampheimveien 23 (Vilbergveien), men har fått opplyst at det kan ta noe tid før skiltet blir fjernet.

Utbygging
Styret minner om at all utbygging og bygningsmessige endringer skal godkjennes av styret. Har du fått godkjenning har denne en varighet på tre år.

Til slutt ønsker styret å takke velferdskomiteen for nok et flott arrangement under julegrantenningen 2. desember. Vi ønsker også alle beboerne et godt nytt år 2013!   


Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - november 2012

Nye dekodere
Styret har vedtatt å vente med utskifting av dekodere til mars/april 2013. Borettslaget vil da være blant de første som får neste generasjons dekodere fra Canal Digital. Vi unngår på denne måten å installere en utgående dekodermodell og vil få en av betydelig bedre kvalitet for bindingstiden på tre år. 

Brannvarslere 
Vi har fått flere tilbakemeldinger om defekte røykvarslere og ber om at beboerne melder fra til styreleder om dette. Av brannsikkerhetsmessige årsaker er det veldig viktig å gi beskjed, slik at vi kan sørge for å ordne opp i problemene og eventuelt vurdere bytte av leverandør.

Trefelling 
Styret har fått noen henvendelser om trær som ønskes felt. På generelt grunnlag er borettslaget restriktive på å felle trær, især de gamle furutrærne, samtidig er det behov for fornying. Det jobbes med å sette ned noen kriterier for bevaring/felling av trær i borettslaget, og disse retningslinjene vil distribueres når de er vedtatt av styret. I mellomtiden har vi fått frest opp de gamle stubbene fra det siste årets fellinger og fylt på noe jord for å tilrettelegge for nyplanting til våren. Styret viser for øvrig til Grønn Plan, som nå er lagt ut på hjemmesidene våre.

Tilhenger 
Styret har kjøpt inn en liten tilhenger som kan brukes av beboerne til å frakte hageavfall og annet som må kastes utenom de to årlige dugnadene. Denne står bak garasjene ved nr. 39/41.

Oljebehandling av dører
Vi minner om at ytterdørene må vedlikeholdes med teakolje (type Owatrol), denne skal påføres med svamp. Dørene skal oljes to ganger utvendig og en gang innvendig hvert år. 

Maling av grunnmurer 
Det ble kjøpt inn hvitmaling til grunnmurene før høstdugnaden. Malingen står i fellesboden ved nr. 49/51. Det ble naturlig nok ikke malt noe på dugnaden, men vi oppfordrer alle beboere om å gjøre dette i samarbeid med de andre på rekka til våren.

Julegrantenning
Første søndag i advent, 2. desember kl. 17 blir det tradisjonen tro tenning av julegran i Rundingen. Det blir sang og gang rundt juletreet, møt opp for å komme i førjulsstemning!

Til slutt ønsker styret å takke for oppmøtet på høstdugnaden 15. oktober. En stor takk til velferdskomiteen for et stemningsfullt arrangement på tunet ved nr. 37/39/41 i forkant!  
  

Med vennlig hilsen  
Styret i Oppsalgrenda borettslag 

Nytt i Oppsalgrenda - september 2012

Nytt styre  
På generalforsamlingen 15. mai ble det valgt nytt styre bestående av Susanne Eliassen (29c) (leder), Espen Aspestrand (27c), Rune Klausen Døskeland (41f), Marit Eldholm (35c) og Elisabeth Hallenstvedt (51e). Protokoll fra generalforsamlingen samt kontaktinformasjon til styremedlemmene ligger på våre hjemmesider. Ettersom alle styremedlemmene er nye av året har vi brukt noe tid på å sette oss inn i styresakene men er nå godt i gang med vårt arbeid. 

Høstdugnad 
Sett av mandag 15. oktober til dugnad! Helgen i forkant kan med fordel også benyttes til stell av uteområdene. Hver enkelt har ansvar for området rundt eget hus inkludert klipping av hekker, og beboerne på hvert tun må bli enige om hva som skal gjøres på fellesarealene og samarbeide om lån av redskaper. Det må rakes løv, feies på stikkveier og parkeringsplasser, hekker klippes og ugress fjernes, særlig langs gjerdet mot Kampheimveien. Sekker med hageavfall som ligger på fellesområdet må fjernes. Styret vil dessuten sørge for innkjøp av hvitmaling og nødvendig utstyr for maling av grunnmurene. Vi oppfordrer alle beboerne om å gjøre dette i samarbeid med de andre på rekka. Maling samt redskaper som trillebårer, river, spader, gressklippere, kantklipper m.m. står i de to fellesbodene (ved nr. 31 og 49/51).

Det blir bestilt containere til dugnaden. Disse skal primært benyttes til hageavfall men kan også i noen grad benyttes til skrot fra loft og kjellere. Containerleie er imidlertid kostbart, så vennligst vis moderasjon!

Dugnaden sparkes i gang med samling på tunet ved nr. 37/39/41 kl. 17. Velferdskomiteen står klar med pølsegrytene, og beboerne kan i fellesskap planlegge ettermiddagens gjøremål. 

Gressklippere 
Styret har kjøpt en ny gressklipper som står i fellesboden ved nr. 31. Borettslagets andre gressklipper står i fellesboden ved nr. 49/51. Vi vil sørge for at det er to bensinkanner ved hver klipper slik at det til enhver tid er en full kanne, se for øvrig instrukser for bruk og vedlikehold som henges opp i bodene. 

Porter 
Styret har tatt en full gjennomgang av porter i løpet av sensommeren og feil og mangler er utbedret. I tillegg til flere mindre reparasjoner er en ny port montert på tunet ved nr. 25/27, hvor det var åpent ut mot veien ved siden av garasjene.

Prosjekt støyskjerm 
Vi er i gang med prosjekteringsfasen for ny støyskjerm mot Hellerudveien. En befaring er gjennomført med OBOS Prosjekt og arkitekt samt Fuglemyra og Stormyra borettslag, som også er med på prosjektet. Arkitekten skal lage en foreløpig skisse og møte Plan- og bygningsetaten før et endelig forslag og prisoverslag kan lages av OBOS Prosjekt. Styret følger opp saken tett.

Kloakkproblemer 
Noen av beboerne opplevde å få kloakk inn i kjelleren tidligere i sommer da det kommunale ledningsnettet var tett. Det er viktig å melde fra til styreleder hvis noen får slike problemer, da det jobbes med å kartlegge omfanget. 

Nye dekodere 
I forbindelse med bytting av dekodere senere i høst vil det også bli noen endringer i kanalpakkene (men uten at tilbudet reduseres). Beboerne må selv følge opp dette. Mer informasjon kommer fra Canal Digital.

Parkering 
Vi minner om at det er tidvis vanskelige parkeringsforhold i gatene i området. Vi oppfordrer på det sterkeste at de som disponerer garasjeplass eller parkeringsplass benytter disse. Det ikke er anledning til å parkere inne på boligområdene, og kjøring inn hit skal begrenses til det absolutt nødvendigste. 

Til slutt ønsker styret å takke for oppmøtet på den populære skolestartfesten som ble holdt 20. august. Takk også til velferdskomiteen for organiseringen av nok et vellykket arrangement!


Med vennlig hilsen 
Styret i Oppsalgrenda borettslag  

Nytt i Oppsalgrenda - april 2012

Dugnad
Hold av tirsdag 8. mai, da er det dugnad kl 17! Uteområdene våre skal ryddes, rakes og gjøres fine. Etter et par timers jobbing blir det servering av pølser og drikke på tunet ved nr 41/39/37. Containere blir bestilt til dagen før, slik at beboerne kan få kasta litt skrot og hageavfall. Vi minner om at det ikke er anledning til å kaste store ting, og dersom du skal kvitte deg med mye av gangen, må du selv kjøre det til en av gjenvinningsstasjonene.

Beising av verandaer
Det er beboerne selv som han ansvar for beising av verandaene. Rød- og hvitbeis er skaffet og står i fellesboden ved nr 49/51.

Rehabilitering av pipeløp
I tråd med generalforsamlingsvedtak fra i fjor har vi nå startet opp med piperehabilitering. Ett eller to hus vil bli tatt hvert år framover, i år er det nr 33 som står for tur.

Parkering
Biloppstillings- og garasjeplasser deles ut fra liste etter innflyttingsdato i borettslaget, og nye beboere havner automatisk på venteliste. For øvrig er vi prisgitt de altfor få plassene i gatene rundt her vi bor. Siden det er mange om beinet og til tider vanskelig å finne ledige plasser, oppfordres det på det sterkeste til at de beboerne som har faste plasser benytter disse. Det er lite solidarisk å legge beslag på flere plasser enn man trenger. Skal du reise på ferie, er det hyggelig om du gir beskjed og overlater plassen din til en av naboene mens du er bortreist. Vi minner om at det ikke under noen omstendigheter skal parkeres inne på stikkveiene. Det er kun tillatt med korte turer inn for av- påpålessing.

Generalforsamling
Årets generalforsamling avholdes i Gullsmeden på Oppsal skole 15. mai 2012 kl 18.00 – sett av datoen allerede nå! Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og det er viktig at beboerne møter opp for å fremme det de har på hjertet. Sakspapirer kommer i postkassene når tiden nærmer seg.

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre! 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til styrets leder: ksprice@online.no
   

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - februar 2012

Trefelling 
Under stormen i romjula falt et stort tre ned på ett av tunene. Dette medførte noen materielle ødeleggelser, men ellers kom ingen til skade. Styret har prioritert en årlig kontroll av de gamle trærne i borettslaget og tar slike ulykker på alvor. I samråd med trepleiefirmaet vil det nå bli felt et par store grantrær som har vokst seg svært store. Nye trær vil bli plantet på seinsommeren da sesongen er best for slikt. Vi ønsker fortsatt at Oppsalgrenda borettslag skal være et grønt borettslag, men det kan være på tide med et generasjonsskifte blant en del av trærne våre. Arbeidet vil bli utført av Ole Ludvig Akre AS. Trærne vil bli kappet opp i passende emner, og kan kløyves og benyttes til ved av beboerne. Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, men vi ber om at det fordeles rettferdig.

Parkering 
Vi minner om at det er trangt om plassen mht parkering i området. Beboere som disponerer parkerings- eller garasjeplass henstilles på det sterkeste til å benytte disse og ikke ta opp unødig plass i gatene. Det er ikke anledning til å parkere inne på borettslagsområdene, og kjøring inn hit skal begrenses til kun det aller nødvendigste. Dersom du disponerer parkering og ikke skal benytte denne noen dager, ser det hyggelig å overlate plassen til en nabo for de aktuelle dagene!

Skirenn 
Søndag 5. februar var det duket for årets skirenn, der ca 45 små og store deltakere hadde en kald, men hyggelig opplevelse - denne gangen med start- og målområdet på tunet ved nr 37/39/41. Stemningen var på topp, både under selve rennet og ved premieutdelingen senere på ettermiddagen. En stor takk til Velferdskomiteen for glimrende innsats med arrangementet! Har du tatt fine bilder fra dagen som det hadde vært hyggelig å dele? Send dem til  ksprice@online.no slik at vi kan publisere dem på borettslagets hjemmesider!

Generalforsamling 
Årets generalforsamling avholdes i Gullsmeden på Oppsal skole 15. mai 2012 kl 18.00 – sett av datoen allerede nå! Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og det er viktig at beboerne møter opp for å fremme det de har på hjertet. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid. Saker som beboerne ønsker behandlet må være styret i hende innen 1. mars 2011. Sakene sendes styreleder på ksprice@online.no, eller leveres i Kampheimveien 47 d. Sakspapirer kommer når tiden nærmer seg.

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre! 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til styrets leder: ksprice@online.no.   
   

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - desember 2011

Julehøytida står for dør, og det er julepynta i hele Oppsalgrenda borettslag. Vi hadde en tradisjonell tenning av julegrana på Rundingen den første søndagen i advent – et koselig arrangement! Takk til Velferdskomiteen for strålende innsats i forkant!

Kildesortering i jula
I år kan julegavepapir for første gang sorteres som papiravfall. Det er naturlig at dette medfører mer papiravfall enn til daglig, så vi ber om at den kommunale papircontaineren benyttes dersom borettslagets egne papirdunker er overfylte. Denne er plassert på hjørnet av Kampheimveien og Oppsaltoppen.

Oslo kommune sørger for bortkjøring av juletrær etter nyttår. Datoer for dette er ikke fastsatt ennå, så vi ber beboerne følge med på www.oslo.kommune.no for nærmere informasjon.

Før øvrig oppfordres beboere til å fortsette det gode arbeidet som gjøres mht daglig kildesortering. Vi minner samtidig om at grønne og blå avfallsposer fås gratis i bydelens dagligvareforretninger.

Parkering
Vi minner om at det er trangt om plassen mht parkering i området. Beboere som disponerer parkerings- eller garasjeplass henstilles på det sterkeste til å benytte disse og ikke ta opp unødig plass i gatene. Det er ikke anledning til å parkere inne på borettslagsområdene, og kjøring inn hit skal begrenses til kun det aller nødvendigste. Dersom du disponerer parkering og ikke skal benytte denne i juleferien, er det hyggelig å overlate plassen til en nabo for de aktuelle dagene!

Rør og avløp
Jula er også høytid for tette rør. Styret minner om at fett fra julematen ikke skal helles i kjøkkenvasken eller i toalettet, dette tetter igjen rørene og tiltrekker rotter. Les mer om dette på www.fettvett.no.       

Fyring
Borettslaget har startet på en omfattende rehabilitering av skorsteinene. Det er viktig at det fyres riktig for å unngå pipebranner – dette spesielt i julehøytiden, der det fyres mer enn vanlig. Bruk kun tørr ved, og benytt tennbriketter og ikke avispapir til opptenning. Ildstedet er heller ikke en avfallsstasjon for papir og annet avfall! Gode fyringstips kan man lese på Brannvernforeningens nettsider: http://www.brannvernforeningen.no/novus/upload/file/fyr_riktig_nov04.pdf

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre!
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad i styret: gr@ice.net.  

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes alle våre små og store beboere!
   

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - oktober 2011

Økning i felleskostnader 
Grunnet store vedlikeholdsarbeider og nedbetaling av lån, har styret har besluttet å øke de månedlige felleskostnadene fra 01.01.2012

Det vil bli foretatt en generell økning av månedlige felleskostnader på 7 %. I tillegg vil det skje en justering av kostnader for tilbygg, noe som tidligere har vært varslet ved alle utbyggingssaker, men hittil ikke har vært effektivisert. På denne måten betaler den enkelte beboer felleskostnader ut fra antall kvadratmeter som disponeres i de respektive boenhetene.

I tillegg vil månedlig leie av garasje- og biloppstillingsplass øke. Avgiftene for disse har ikke vært justert på nær 20 år, og det har de siste årene vært brukt betydelige summer på vedlikehold i form av asfaltering og senest i sommer skifting av et tak og noe panel. Styrets policy er at andelseiere som disponerer garasjer og parkeringsplasser selv må finansiere vedlikehold forbundet med disse uten at resterende beboere belastes. Nye månedlige avgifter vil være kr 300,- for leie av biloppstillingsplass og kr 500,- for leie av garasje.

Kildesortering 
Oppsalgrenda borettslag omfattes av Oslo kommunes satsning på kildesortering. Ved en befaring med Renovasjonsetaten ble det avdekket svært få mangler, noe som viser at våre beboere er svært flinke til å sortere søppel! Styret har gitt tilbakemelding om at det er ønskelig med utvidet kapasitet på papiravfall, noe Renovasjonsetaten har lovet å se på mulighetene for. I mellomtida kan fellescontaineren for papiravfall benyttes på hjørnet av Kampheimveien og Oppsaltoppen dersom borettslagets egne papiravfallsdunker er overfylte. Vi minner samtidig om at grønne og blå avfallsposer fås gratis i bydelens dagligvareforretninger.

Parkering 
Vi minner om at det er trangt om plassen mht parkering i området. Beboere som disponerer parkerings- eller garasjeplass henstilles på det sterkeste til å benytte disse og ikke ta opp unødig plass i gatene. Det er ikke anledning til å parkere inne på borettslagsområdene, og kjøring inn hit skal begrenses til kun det aller nødvendigste.

Hageavfall 
Ved dugnadene to ganger årlig blir det bestilt fellescontainere for hageavfall. Beboere må utover dette selv besørge bortkjøring. Det henstilles til ikke å oppbevare hageavfall midlertidig ved utgangsportene i påvente av container, men i egne boder. Søppel og hageavfall medfører sjenerende lukt, og tiltrekker fugler og skadedyr i tillegg at det kan være til ulempe for andre beboere.

Takrenner 
Alle øvre takrenner vil bli renset før vinteren. Vi henstiller imidlertid, i henhold til husordensreglene, beboere til selv å sørge for at takrenner over tilbygg kun i 1. etasje og boder holdes frie for løv og barnåler.

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre! 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad i styret: gr@ice.net  
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - september 2011

Høstdugnad
Det blir dugnad i borettslaget tirsdag 18. oktober – sett av datoen allerede nå. Det vil bli sørget for bestilling av container dagen før, der beboerne har muligheten til å kvitte seg med hageavfall og litt skrot. Utebord må oljes, hekker klippes og det bør rakes løv på alle tun. Etter et par timers dugnadsinnsats, møtes vi på tunet ved nr 41/39/37 for lett servering, prat og hygge. Styret ønsker å kutte ned litt på kostnadene tilknyttet containerleie, og det vil bli skåret ned på antall tømminger. Vi anmoder om å utvise moderasjon. Større ting som skal kastes, må beboerne selv sørge for å kjøre til Brobekk.  

Oljebehandling av dører  
Vi minner om at dørene årlig må vedlikeholdes med to strøk teakolje utvendig.   

Trefelling og ved  
Det har blitt felt et par trær i borettslaget den siste uka. Ved fra disse er kappet opp, men må kløyves før lagring. Vedkløyver står i fellesboden ved nr 49/51. Vedfordeling skjer etter førstemann til mølla-prinsippet. 

Hold fellesområder i kjellerne ryddig!  
Styret minner om at det ikke må lagres ting i fellesområdene i kjellerne. I alle hus som har felles kjellergang er denne for fellesareal å regne såfremt rekka ikke har seksjonert. Da dette er rømningsvei under en evt. brann, er det viktig at arealene ikke blir brukt som lagringsplass.

Beising av verandaer  
Dette er beboernes eget ansvar. Om det fortsatt er beboere som vil beise før vinteren, står det rød og hvit beis i fellesbodene. 

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre!  
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad i styret: gr@ice.net   
    

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - mars 2011

Brannsikkerhet – VIKTIG!
Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har vært her for å feie pipene. Det var imidlertid ikke alle beboere som var hjemme til varslet tidspunkt. Vi har også mottatt tilbakemeldinger på at svært mange av loftene ikke oppfyller krav om ryddighet og lagring.

Styret minner om at det er i alle beboeres interesse at det gjennomføres feiing i borettslaget, da vi jo bor i trehus som er svært utsatte dersom en brann skulle oppstå. Det har vært to tilløp til pipebrann i borettslaget, og styret tar dette svært alvorlig. Dersom du ikke var hjemme under varslet feiebesøk, må du selv ta kontakt med Remy Hagen i Brann- og redningsetaten, tlf 23 46 97 76 / 982 25 827 eller e-post: remy.hagen@bre.oslo.kommune.no for å avtale nytt tidspunkt.

Vi minner alle beboere om at det ikke under noen omstendigheter skal stables ting inntil pipeløpet på loftene, ei heller skal det oppbevares brannfarlig avfall der oppe. Loftene skal holdes ryddige og ikke overfylte, og det er ikke anledning til å innrede loftene til oppholdsrom. Styret vil sammen med Brann- og redningsetaten gjennomføre befaring av samtlige loft i månedsskiftet mai/juni for å kartlegge standarden på piper og hvor alle feieluker befinner seg. Dette er et ledd i borettslagets HMS-arbeid. Alle beboere har da på forhånd muligheten til å foreta en skikkelig loftsopprydning i forbindelse med vårdugnaden, da det vil bli bestilt containere til avfall.

Det vil som vanlig bli gjennomført kontroll av alle brannslokningsapparater og skifte av batterier til alle røykvarslere i april/mai. Har du spørsmål om brannsikkerheten i borettslaget, kontakt styreleder på ksprice@online.no.

Snøbrøyting
Styret oppfordrer beboerne til å henvende seg til Samferdselsetaten i Oslo kommune for å melde ifra om manglende brøyting. Det oppstår daglig farlige situasjoner i krysset Kampheimveien / Hellerudveien pga høy brøytekant, og gateparkering i Kampheimveien er til tider meget problematisk. Meldingstjeneste finnes på  http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/meldingstjeneste/

Generalforsamling
Vi minner om at årets generalforsamling avholdes i Gullsmeden på Oppsal skole 11. mai 2011 kl 18.00 – sett av datoen allerede nå! Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og det er viktig at beboerne møter opp for å fremme det de har på hjertet.

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre!
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad i styret: gr@ice.net
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - februar 2011

Skirenn
Søndag 13. februar var det duket for årets skirenn, og ca 40 små og store deltakere koste seg i solskinnet. Litt kaldt var det, men stemningen var på topp, både under selve rennet og ved premieutdelingen senere på ettermiddagen. I Oppsalgrenda borettslag er alle vinnere! ? En stor takk til Velferdskomiteen for strålende innsats med arrangementet! Har du tatt fine bilder fra dagen som det hadde vært hyggelig å dele? Send dem til slik at vi kan publisere dem på borettslagets hjemmesider!

Snøfresere 
Borettslaget to snøfresere, den ene plassert i den midlertidige bodløsningen (container) ved nr 31, og den andre står i fellesboden ved nr 49/51. Freseren som hører hjemme på Rundingen har for tiden et defekt hjul, som er demontert og sendt til reparasjon. Forhåpentligvis tar ikke dette lang tid å få reparert. Vi anmoder beboerne til å vise solidaritet med hverandre ved å dele på bruken etter beste evne, og generelt sett hjelpe hverandre med snømåking.

Generalforsamling 
Årets generalforsamling avholdes i Gullsmeden på Oppsal skole 11. mai 2011 kl 18.00 – sett av datoen allerede nå! Generalforsamlingen er borettslagets høyeste organ, og det er viktig at beboerne møter opp for å fremme det de har på hjertet. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid. Saker som beboerne ønsker behandlet må være styret i hende innen 1. mars 2011. Sakene sendes styreleder på  ksprice@online.no   eller leveres i Kampheimveien 47 d. Sakspapirer kommer når tiden nærmer seg.

E-post og mobil – vi oppdaterer våre registre! 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, byttet e-postadresse eller mobil? Vi trenger din kontaktinformasjon! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad i styret: gr@ice.net 
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - januar 2011

Avfall etter jul 
Renovasjonsetaten i Oslo kommune sørger for innsamling av juletrær, og denne kommer til Oppsal 10. januar. Kl 18.20-18.35 står det oppsamlingsbil i krysset Oppsaltoppen / Kampheimveien, og beboerne oppfordres til å benytte seg av dette tilbudet. Styret delte ut svarte søppelsekker til alle beboere den 22.12.10 slik at man kunne ta vare på gavepapir etter julaften, da dette ikke lar seg resirkulere. Container til dette avfallet kommer tirsdag 11. januar utenfor nr 49 A og blir stående til dagen etter.

Økning i felleskostnadene 
Enkelte har registrert at det har skjedd en liten økning i felleskostnadene fra 1.1.2011. Styret besluttet dette etter råd fra forretningsfører OBOS. Pr. dags dato betaler vi bare renter på lån, og styret mener det derfor er hensiktsmessige å legge opp litt egenkapital. Ved ytterligere spørsmål, kan Øyvind Dalanger i styret kontaktes: oeyvdala@online.no

Snøfresere 
Borettslaget har endelig to snøfresere igjen! Den ene er plassert i den midlertidige bodløsningen (container) ved nr 31. Den andre freseren står i fellesboden ved nr 49/51. Vi anmoder beboerne til å vise solidaritet med hverandre ved å dele på bruken etter beste evne, og generelt sett hjelpe hverandre med snømåking.

Skirenn 
Sett av søndag 13. februar i kalenderen allerede, da blir det skirenn i Oppsalgrenda borettslag! Arrangør er velferdskomiteen og styret. Vi trenger litt praktisk hjelp til løypetråkking på lørdag og selve arrangementet på søndagen. Har du lyst til å bidra, kontakt Kjersti Skappel Price i styret: ksprice@online.no Nærmere informasjon og påmeldingsskjema kommer!

E-post og mobil  
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget, eller nyttet e-postadresse? Vi vil gjerne ha din e-post/mobilnummer! Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad  i styret: gr@ice.net

Et riktig godt nytt år ønskes alle små og store beboere!

 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Sjekk også ut våre nettsider, oppsalgrenda.no. Her finner du mye nyttig informasjon og dessuten kontaktinformasjon til styremedlemmene.

Nytt i Oppsalgrenda - desember 2010

Drenering
Arbeidet med å drenere tunet ved nr 27/29/31 ble avsluttet tidligere i høst, og det er all grunn til å tro at utbedringene har vært vellykket. Den store prøven få vi imidlertid med vårløsningen, så vi går en spennende tid i møte da.

Parkering 
Vi minner igjen om at beboere som har garasje eller biloppstillingsplass MÅ benytte disse og ikke ta opp unødvendige plasser i gatene. Det er mange om beinet når det gjelder parkeringsplasser, og beboere oppfordres til å kommunisere med hverandre om lån av plasser ved ferie- eller reisevirksomhet.

Snøfresere 
Den ene av borettslagets to snøfresere ble dessverre stjålet i slutten av november. Forholdet er politianmeldt, og vi har allerede fått igjen penger via forsikring. Ny snøfreser er bestilt, og var forventet levert i løpet av uke 50. I skrivende stund er den dessverre fortsatt ikke på plass, men styret følger dette tett opp. Den andre snøfreseren er plassert i den midlertidige bodløsningen (container) ved nr 31. Vi anmoder beboerne til å vise solidaritet med hverandre og dele på bruken etter beste evne. Ny snøfreser vil bli plassert i fellesboden ved nr 49/51 når den kommer.

Jul 
Med julefeiringa medfølger det alltid en del ekstra avfall. Vi minner om at gavepapir ikke kan resirkuleres, og det vil bli delt ut ekstra søppelsekker til dette formålet rett før jul. Denne må oppbevares til over jul da det vil bli sørget for container til juletrær og gavepapiravfall.

E-post og mobil  
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget? Vi vil gjerne ha din e-post/mobilnummer? Send e-post med dine detaljer til Geir Rastad  i styret: gr@ice.net

EN RIKTIG GOD JUL OG ALT GODT FOR DET NYE ÅRET, ØNSKES ALLE SMÅ OG STORE BEBOERE!   
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Sjekk også ut våre nettsider, oppsalgrenda.no. Her finner du mye nyttig informasjon og dessuten kontaktinformasjon til styremedlemmene.  

Nytt i Oppsalgrenda - september 2010

Beising
Det er borettslaget som har ansvar for det utvendige vedlikeholdet. Beising av vinduskarmer og verandadører er gjennomført i sommer. Vi håper alle beboerne er fornøyde med jobben som er gjort. Styret ønsker et kontinuerlig vedlikehold når det kommer til beising av husene, og vi satser på å få gjennomført maling av en eller to vegger hvert år. 

Beising av verandaene må beboerne selv sørge for. Beis finnes i fellesboden ved nr 49/51.

Lekestativer
Styret har besørget en gjennomgang av alle lekestativene på borettslagets område. Alt lekeplassutstyr skal nå være i sikkerhetsmessig stand.

Hageavfall
Styret legger til rette for at beboere skal kunne kvitte seg med juletrær i januar, og i tillegg har vi containere i forbindelse med vår- og høstdugnad. Utover dette må beboere selv sørge for bortkjøring av hageavfall. Eskalerende hauger av hageavfall ser ikke pent ut og er til sjenanse for mange. Vi anmoder om at det organiseres kompostbinger på hvert enkelt tun, og at disse holdes i orden på dugnadsbasis.

Parkering
Vi minner om at gateparkering må skje slik at man ikke sperrer for andre. Det er også viktig at beboere som har håndverkere i perioder informerer disse om hvor de kan og ikke kan parkere. Det er mange om beinet og trangt om plassene på parkeringsfronten. Beboere som har garasje eller biloppstillingsplass må benytte disse og ikke ta opp unødvendige plasser i gatene.

Trefelling
Det vil bli felt noen trær på borettslagets område i løpet av september. I tillegg vil det bli utført trepleie på trær som trenger det. Trær vil bli kappet opp til vedkubber som beboerne selv kan kløyve og lagre for kalde vintre. Her er det førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Borettslaget har egen vedkløyver som kan benyttes.

Dugnad
Sett av mandag 18. oktober for høstdugnad! Man kan gjerne benytte helgedagene i forveien til stell av utearealene. Det vil bli bestilt containere til mandagen. Etter et par timers innsats, møtes vi på tunet ved 41/39/37 for lett servering, prat og Hygge.

E-post og mobil
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har du nettopp flyttet til borettslaget? Vi vil gjerne ha din e-post/mobilnummer? Send e-post med dine detaljer til Øyvind Dalanger i styret: oeyvdala@online.no.


Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Sjekk også ut våre nettsider, www.oppsalgrenda.no. Her finner du mye nyttig informasjon og dessuten kontaktinformasjon til styremedlemmene.

Nytt i Oppsalgrenda - juni 2010

Nytt styre 
På årets generalforsamling ble det valgt nytt styre. Dette består av:
•Kjersti Skappel Price i nr 47 d (leder)
•Øyvind Dalanger i nr 21 d (nestleder)
•Kate Korseth i nr 37 b (styremedlem)
•Kjell Ronny Aasheim i nr 29 c (styremedlem)
•Geir Rastad i nr 39 c (styremedlem)

Kontaktinformasjon til styremedlemmene finner du på våre hjemmesider, www.oppsalgrenda.no.    

Beising
I år er det beising av vinduer og verandadører som står for tur. Malermesterbedriften Regnbuen har allerede startet opp arbeidene i nr 21 og kommer til å holde på i ca 2 mnd, litt avhengig av vær og vind. Alle beboere må sørge for å flytte unna ting på verandaene som står plassert under vinduene. 

Oljebehandling av dører
Arbeidet med utskifting av alle inngangsdørene er nå inne i sluttfasen. Vi minner om at dørene årlig må vedlikeholdes med to strøk teakolje utvendig. Alle beboere fikk utlevert olje og svamper i fjor. 

Parkering
Biloppstillings- og garasjeplasser deles ut fra liste etter innflyttingsdato i borettslaget. For øvrig er vi prisgitt de altfor få plassene i gatene rundt her vi bor. Siden det er mange om beinet og til tider vanskelig å finne ledige plasser, oppfordres det på det sterkeste til at de beboerne som har faste plasser benytter disse. Det er lite solidarisk å legge beslag på flere plasser enn man trenger. Skal du reise på ferie, er det hyggelig om du gir beskjed og overlater plassen din til en av naboene mens du er bortreist.

Holmenkollstafetten 2010
Visste du at Oppsalgrenda borettslag for første gang stilte lag i Holmenkollstafetten 2010? Initiativtakere var Ann-Mari Hjelle (49 f) og Heidi Eilertsen (49 e), som sørget for t-skjorter med flott logo for anledningen. Et blandet lag med deltakere i alderen 14 år og oppover gjorde en kjempeinnsats og endte på deltakerklasse. Arrangementet ble avsluttet med grilling og hyggelig samvær på Rundingen samme kveld. Et flott initiativ som kanskje kan bli en årlig tradisjon?

E-post og mobil 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har vi din e-post/mobilnummer? Eller har du byttet? Send e-post med dine detaljer til Øyvind Dalanger i styret: oeyvdala@online.no.

Vi ønsker alle små og store beboere en riktig god sommer!


Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag   

-----
Velferdskomiteen melder om at det blir skolestartfest for alle barna i borettslaget mandag 23. august.

I tillegg blir det søndagsfotball 5. september.

Sett av datoene allerede nå!

Beboermelding 27. mai 2010

Beising av vinduer og verandadører.
Beising av vinduer og verandadører er nå klart for oppstart. Arbeidet utføres av Regnbuen Malemesterbedrift AS. 

Arbeidet vil starte opp i nr 21 allerede mandag 31. mai. Deretter står nr 23 for tur, og slik vil de jobbe seg oppover i borettslaget. Arbeidet kommer til å holde på i ca 2 mnd, litt avhengig av værforholdene.

Husrekkene vil bli varslet ca 3 dager i forkant når arbeidet skal starte opp hos dem. Vi ber beboerne da holde vinduene lukket og rydde verandaene. Hagemøbler kan bli stående, men må flyttes litt ut fra veggen, slik at malerne kan komme til.

Spørsmål om malerarbeidene kan rettes til leder i borettslaget på ksprice@online.no.  
 

Med vennlig hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - april 2010 II

Dugnad 26. april
Våren er kommet og vi trenger en dugnad på uteområdene. Det er dugnad 26. april fra kl 17.  Man kan gjerne bruke helgen i forkant til stell av utearealene. Før jul gravet vi for strømledninger til postkassestativene. Her må det nå rakes, fylle på jord (?) og såes. Borettslaget har gressfrø og jord. Vi har ikke vaktmester i vårt borettslag og det er derfor beboerne selv som har ansvaret for stell av sine nærområder og fellesarealene. Det er nødvendig at man på hvert tun samarbeider om stellet av fellesarealene og låner redskaper av hverandre. Det kommer containere 26. april. Det er 5 containere. Disse blir satt ved p-plass 25, ved 37, p-plass ved 31, i Oppsaltoppen og ved 51/47.

Vi bestiller jord før dugnaden. Den legges på hjørnet Oppsaltoppen/Kampheimveien og noe på hjørnet Kampheimveien/Vilbergveien. Jorda kan fritt benyttes av alle beboere til uteområdene. Jorda er ”gartnerjord” og inneholder næring. Den er godt egnet til gressplen, busker og planter.

Brannvern, etterkontroll 26. april fra kl 17 
Det var skifte og kontroll av brannslukkerne i alle leilighetene i april. 26. april kommer Aktiv Brannvern på sluttrunde for å sjekke at alt er på plass og at slangen er satt på apparatene. Det er meget viktig at utstyret er på plass og i orden i alle boligene fordi vi bor i trerekkehus.

Generalforsamling 
Det er generalforsamling i borettslaget tirsdag 11. mai kl 18 på Oppsal skole. Da skal det fattes viktige beslutninger for alle og det skal foretas valg til styret. Heftet med sakene er delt ut. På generalforsamlingen skal også forslag om et utvidet nett/tv-avtale med Canal Digital behandles. Sett av datoen og møt opp.

E-post og mobil 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har vi din e-post/mobilnummer? Eller har du byttet? Send e-post med dine detaljer til Øyvind Dalanger i styret: oeyvdala@online.no.
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no (her finner du nyttig informasjon om Oppsalgrenda)

Nytt i Oppsalgrenda - april 2010

Skirennet
Søndag 7. februar var det rekordstort skirenn i borettslaget med rekordmye snø og rekordflott vær. Takk til alle som hjalp til og spesielt til velferdskomiteen. Se flere bilder på www.oppsalgrenda.no.

Generalforsamling 
Det blir generalforsamling i borettslaget tirsdag 11. mai kl 18 på Oppsal skole. Da skal det fattes viktige beslutninger for alle og det skal foretas valg til styret. Frist for innsending av saker er gått ut. På generalforsamlingen skal også en utvidet nett/tv-avtale med Canal Digital behandles. Sett av datoen og møt opp.

Vår 
Nå kommer våren og vi trenger en dugnad på uteområdene. Det er dugnad 26. april fra kl 17.  Man kan gjerne bruke helgen i forkant til stell av utearealene og særskilt det som er langs gjerdet mot Kampheimveien. Vi har ikke vaktmester i vårt borettslag og det er derfor beboerne selv som har ansvaret for stell av sine nærområder og fellesarealene. Det er nødvendig at man på hvert tun samarbeider om stellet av fellesarealene og låner redskaper av hverandre. Det kommer containere 26. april. 

Vi bestiller jord før dugnaden. Den legges på hjørnet Oppsaltoppen/Kampheimveien og kan fritt benyttes av alle beboere til uteområdene. Jorden er ”gartnerjord” og inneholder næring. Den er godt egnet til gressplen, busker og planter. 

E-post og mobil 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har vi din e-post/mobilnummer? Eller har du byttet? Send e-post med dine detaljer til Øyvind Dalanger i styret: oeyvdala@online.no.

Brannvern 
Det blir kontroll/skifte av brannslukkerne i alle leilighetene i april. Alle røykvarslerne ble skiftet i fjor. De har 5 års levetid. Nå staår de fleste pulverapparatene for tur. Borettslaget dekker kontroll og skifte av ett apparat i hver leilighet. Det kommer egen melding om kontrollen.
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no. (Her finner du nyttig informasjon om Oppsalgrenda).

 

Nytt i Oppsalgrenda - februar 2010

Skirenn 
Søndag 7. februar er det skirenn. Det starter kl 12 i ”rundingen” ved nr 43. Petter Nordthug ville vel kalt det barneskirenn – og det er jo det det er. Det er sendt egen informasjon om dette. Du kan enda melde på ved å sende barnets navn og alder til a.kopp@live.no eller sende det samme på sms til 93607952. Det er premieutdeling kl 16 samme dag. Meld fra hvor mange barn og voksne som kommer.

Selv om skirennet er for barn, er alle voksne hjertelig velkomne til vinterstemning i Oppsalgrenda denne dagen. Vi trenger også voksne hjelpere.

Generalforsamling 
Det blir generalforsamling i borettslaget tirsdag 11. mai kl 18 på Oppsal skole. Da skal det fattes viktige beslutninger for alle og det skal foretas valg til styret. Frist for innsending av saker er 1. mars. Saker kan leveres til Allgot i 49 a eller sendes på e-post til allgot@online.no. 

Snø 
Hver beboer må selv sørge for snømåking. Det er fint å samarbeide om måkingen. Husk også p-plassene. Borettslaget har to snøfresere. Den ene står i fellesboden ved 51/49. Nøkkel fås ved henvendelse til Allgot (90177631)  i 49a. Den andre står ved nr 37. Nøkkel fås av Rastad i 39c. Man må være voksen og ha litt opplæring for å håndtere snøfreserne.

E-post og mobil 
Vi bruker mye e-post og sms i kommunikasjonen med beboerne. Har vi din e-post/mobilnummer? Eller har du byttet? Send e-post med dine detaljer til Øyvind Dalanger i styret: oeyvdala@online.no.

Utgangsdører og lys ved postkassene 
Nå er nesten alle utgangsdørene skiftet. Det gjenstår å skifte noen. Disse blir skiftet til væren. Vi har gravet og lagt rør med ledning til alle postkassestativene. Det kommer lys her når det blir litt varmere. I utelys og i lamper på postkassene må beboerne selv skifte pærer. Dette får du av styret, bare ta kontakt. Alle pærer er sparepærer eller lavvolt, slik at strømforbruket til dette er ubetydelig.
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag 
www.oppsalgrenda.no. Her finner du nyttig informasjon om Oppsalgrenda.

Nytt i Oppsalgrenda - januar 2010

Nytt år og slutt på jula 
Nå har 2010 startet og vi ønsker alle et godt nytt år. Det er tid for å rydde jula ut og 6. januar (13.dag jul) kommer det en container på hjørnet Oppsaltoppen/Kampheimveien. 

Her kan man kaste juletreet og den ekstra sekken for papir alle fikk før jul. Containeren blir stående til fredag ettermiddag. Det er ikke anledning til å sette juletrær ved avfallsskapene. Her blir de ikke fjernet. 

Snø 
Hver beboer må selv sørge for snømåking. Borettslaget har to snøfresere. Den ene står i fellesboden ved 51/49. Nøkkel fås ved henvendelse til Allgot (90177631)  i 49a. Den andre står ved nr 37. Nøkkel fås av Rastad i 39c. Man må være voksen og ha litt opplæring for å håndtere snøfreserne.


Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no

Nytt i Oppsalgrenda - oktober 2009

Høstdugnad og containere mandag 12. oktober   
Mandag 12. oktober er det dugnad fra kl 1630. Man kan også nytte helgen i forkant. Det er beboerne som steller uteområdene, vi har ikke vaktmester. Nå er det nødvendig å rake, feie, fjerne ugress og vekster ut mot Kampheimveien og annet som man på tunet bestemmer seg for. Kanskje er det noen utebord som må oljes eller postkassestativer som må beises? Vi har beis og olje, ikke pensler. Det er fint om tunansvarlig tar tak i fellesinnsatsen. Det kommer også containere på de stedene vi ellers har dette. Kl 1830 serverer velferdskomiteen pølser og drikke til alle bidragsytere på tunet ved nr 41/39/37.  

Borettslaget har fått bod   
I boden står snøfreseren, kantklipper, trillebår og litt annet. Den delen som er isolert, innholder papirer og utstyr som ikke tåler kulde. Redskapsboden har kodelås og man kan få koden av en i styret. Den andre delen er låst med nøkkel som styret har. Boden blir rødbeiset i oktober.  

Gangveiene   
Nå er asfalten på gangveier og p-plasser lagt og det er foretatt sluttbefaringer. Noen detaljer gjenstår. Disse blir ferdig til uka. Vi har igjen å sette opp tørkestativer: Disse kommer i treverk som rødbeises. Arbeidet skjer i løpet av høsten.  

Utgangsdører   
Det er nå 12 dører igjen å skifte. Dette blir utført i høst. Vi minner om at dørene må oljes så snart som mulig. Alle beboerne har fått levert en liter med Owatrol teakolje og en svamp på døra. Dørene skal påføres olje på innsiden og utsiden. Dørene skal deretter oljes to ganger utvendig og en gang innvendig hvert år.  

Barnn og el-sikkerhet   
Strømarbeidet er nå avsluttet og vi har fått mer strøm til husene, utelys, garasjestrøm og mer brannsikre boliger! Men sikkerheten er like avhengig av strømanlegget inne i leiligheten. Mange har utbedret feilene som kontrollen for en tid siden avdekket, men fremdeles gjenstår en del. Dette MÅ man selv utbedre. Arbeidet skal utføres av elektriker og man kan gjerne benytte Elektrognisten v/Bjørn Marstein på telefon 91557551(8-15) som borettslaget har avtale med. Det vil bli en sluttkontroll av det elektriske anlegget inne i leilighetene i høst, mer informasjon kommer.  

Nye beboere   
Vi har fått flere nye beboere i borettslaget. Dere ønskes med dette hjertelig velkommen til Oppsalgrenda! Det er fint om dere gir oss e-postadresse og mobilnummer. Send det til Øyvind Dalanger i styret på oyvind.dalanger@opt-as.no . Hvis det er andre som savner sms eller e-post fra styret så send dine opplysninger til samme mann.  


Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett: oppsalgrenda.no  

Nytt i Oppsalgrenda - september 2009

Asfalt   
Nå er asfalten på gangveier og p-plasser endelig lagt i borettslaget. De site detaljene blir ferdig til uka.Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger om det nå har blitt store forbedringer. Kommunen legger nå også asfalt i Kampheimveien og det er et nødvendig vedlikehold.  

Vi har igjen å sette opp tørkestativer: Disse kommer i treverk som rødbeises. Arbeidet skjer i løpet av høsten.  

Utgangsdører   
Arbeidet med å skifte utgangsdører fortsetter. Det er under 20 dører igjen Vi minner om at dørene må oljes så snart som mulig. Alle beboerne har fått levert en liter med Owatrol teakolje og en svamp på døra. Dørene skal påføres olje på innsiden og utsiden. Dørene skal deretter oljes to ganger utvendig og en gang innvendig hvert år.  

Strøm   
Strømarbeidet er nå avsluttet og vi har fått mer strøm til husene, utelys, garasjestrøm og ikke minst, Mer brannsikre boliger!  

Men sikkerheten er like avhengig av strømanlegget inne i leiligheten. Mange har utbedret feilene som kontrollen for en tid siden avdekket, men fremdeles gjenstår en del. Dette MÅ man selv utbedre. Arbeidet skal utføres av elektriker og man gjerne benytte Elektrognisten v/Bjørn Marstein på telefon 915 57 551(8-15) som borettslaget har avtale med.  

Det vil bli en sluttkontroll av det elektriske anlegget inne i leilighetene i høst, mer informasjon kommer.  

Høstdugnad og containere mandag 12. Oktober   
Mandag 12. Oktober er det dugnad fra kl 17. Man kan også nytte helgen i forkant. Det er beboerne som steller uteområdene, vi har ikke vaktmester. Nå er det nødvendig å rake, feie, fjerne ugress og vekster ut mot Kampheimveien og annet som man på tunet bestemmer seg for. Kanskje er det noen utebord som må oljes eller postkassestativer som må beises. Vi har beis og olje, ikke pensler. Det er fint om tunansvarlig tar tak i fellesinnsatsen. Det kommer også containere på de stedene vi ellers har dette.  

Beising av vinduer og balkongdører er utsatt til våren   
Pga av alle de store arbeidene og manglende anbud er beising av vinduer og balkongdører utsatt til våren.  

Mur/gjerde/støy-komite er nedsatt   
På generalforsamlingen ble forlsaget om mur/gjerde/støyskjerming utsatt og styret ble bedt om å utrede mer. Det er nå satt ned en komite som består av Ann Mari Hjelle 49f, Bjørn Inge Haave 51c og Truls Haugen fra styret. De vil legge fram sin innstilling på en ekstraordinær generalforsamling når komiteen har forslaget klart. De vil også kartlegge offentlig støtte.  

Borettslaget har fått redskapsbod   
Generalforsamlingen i fjor vedtok at borettslaget skulle sette opp en bod for maskiner, utstyr og arkiv på hjørnet ved nr49/51. Nå er den på plass og styret har innredet og hatt innflyttingsdugnad. Nå gjenstår bare rød-beisen som kommer løpet av kort tid.  

Nye beboere   
Vi har fått noen nye beboere i borettslaget. De ønskes dette hjertelig velkommen til Oppsalgrenda! Det er fint om dere gir oss e-postadresse og mobilnummer. Send det til  

Øyvind Dalanger i styret på oyvind.dalanger@opt-as.no. Hvis det er andre som savner sms eller e-post fra styret så send dine opplysninger til samme mann.  

Vakre bed   
Det er mange som er flinke til å så, plante og stelle blomster og busker. Spesielt synes det svært godt i Kampheimveien 43 b (Bjørnov). Der er det lagt ned mange timer med grønne og fargerike fingre. Det synes!  
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no

Nytt i Oppsalgrenda - mai 2009

Generalforsamling 6. Mai kl 18 på Østmarksetra   
Husk generalforsamlingen onsdag 6. mai på Østmarksetra. Viktige saker skal behandles og valg foretas. Sakspapirene som er delt ut må tas med på møtet.  

Vårdugnaden 27. april   
Takk til alle som deltok på vårdugnaden 27. april.Takk også til velferdskomiteen for serveringen etter dugnaden. Nå fester våren seg og det er snart tid for planting og såing (lurt å vente litt, det er frost om nettene enda). Det er behov for å beise postkassestativene med rødt og hvitt. Før stativene beises, bør de børstes med stålbørste. Utebordene bør oljes i løpet av våren. Beis og olje kan hentes hos Allgot i 49a. Kost og samarbeidslyst må dere ha selv.  

Søppel   
En beboer i hver rekke har nøkkel til søppelskapene. Denne må minst en gang pr mnd åpne skapene og sjekke at det ikke ligger søppel utenfor containeren. Dett gjelder spesielt i paircontaineren. Dette må legges oppi. Papircontaineren blir oftere fulle. Hver og en må sørge for at esker og lignende klemmes flate før de kastes. Papir kan med fordel kastes i den kommunale containeren på hjørnet Oppsaltoppen/Kampheimveien.  

Utgangsdører   
Generalforsamlingen i fjor vedtok å skifte utgangsdørene og bestemte at vi skulle fortsette med teakdører. Nye dører og karmer gir bedre isolasjon og mindre støy. Skiftet går framover, nå er omtrent halvparten skiftet. Det skiftes omtrent to pr dag. Arbeidet fortsetter fram til sommeren.  

Dette må du gjøre selv:   
a) Vedlikehold av dørene må hver beboer stå for selv: Dørene skal oljes innvendig og utvendig med teakolje når de er satt inn (så snart som mulig!). Oljen påføres med svamp. Borettslaget dekker olje og svamp. Dørene skal deretter oljes to ganger utvendig og en gang innvendig hvert år. Dette er ganske enkelt arbeid, men spør naboen om hjelp dersom du ikke klarer det selv.  
b) Dørkarmene blir skiftet og av og til noe panel. Panelet skal beises med rørosrødt og dørkarmen skal beises med edelhvit. Borettslaget har beis, kost må du skaffe selv. Teakolje og beis kan du hente hos Allgot i nr 49 a. Det står i trappa ned til kjelleren.  
c) Ønsker du kikkehull? Det kommer et tilbud om dette i løpet av mai.  

Parkering   
Det er få plasser i gatene og alltid ”kamp om plassene”. Det er derfor viktig at alle som garasje eller p-plass bruker denne. Det er ikke anledning til å parkere inne på borettslagets område. Det er tillatt å kjøre inn og lesse av/på varer og for transport av bevegelseshemmede.  
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett: www.oppsalgrenda.no 

Nytt i Oppsalgrenda - april/mai 2009

Strøm   
Elektro-Gnisten er i gang med å fjerne de gamle inntakskablene. Dette er kablene som går inn i huset, fram til sikrisngsskapene – ikke anlegget inne i leilighetene.  

De som enda ikke har gjort det må kontakte Elektro-Gnisten v/Bjørn Marstein for å avtale tid for fjerning av gamle inntakskabler på telefon 915 57 551 (8-15).  

Det som skjer videre nå er utelys på husene og lamper på tunene/garasjene. Oppsetting av trapper som er fjernet, montering av utelys, gjenplanting av grøntanlegg og asfaltering (til slutt)starter i slutten av april. Styret deltar på byggemøter hver fredag kl 07.  

Utgangsdører   
Skifte av utgangsdører er i gang og fortsetter fram til sommeren. De dårligste dørene ble skiftet først.  

Generalforsamling 6. Mai kl 18 på Østmarksetra   
Det blir generalforsamling onsdag 6. mai på Østmarksetra. Viktige saker skal behandles og valg foretas. Valgkomiteen er i gang og har sendt ut informasjon. Saker som beboere ønsker å ha behandlet må være styret i hende innen 15. mars. Sakene leveres til Allgot i 49a eller meldes på e-post til allgot@online.no.  Det blir sendt ut sakspapirer etter påske.  
 

Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett:  www.oppsalgrenda.no.

Nytt i Oppsalgrenda - April 2009

Strøm   
Alle leiligheter har nå fått nytt anlegg. Etter påske vil gamle kabler bli fjernet. Elektrikeren må da inn i husene. For at dette skal skje på et tidspunkt som passer, må alle ringe Elektrognisten v/Bjørn Marstein 91557551 (8-15) fra og med 14. april og avtale tid. 

Asfaltering, oppsetting av trapper som er fjernet, graving av garasjestrøm, montering av utelys og gjenplanting av grøntanlegg skjer etter påske. Styret deltar på byggemøter annenhver uke. Vi har fokus på framdriften, men også på at arbeidet har kvalitet.  

Nye utgangsdører   
Arbeidet med nye utgangsdører er i gang. Arbeidet forventes sluttført før sommeren. Dørkomiteen har prioritert de dårligste dørene først og nå fortsetter arbeidet fra nr 21 og oppover.  

Vårdugnad 27. april  
Det blir vårdugnad mandag 27. april fra kl 1630. Dugnaden er lagt til mandag slik at de som vil kan bruke helgen i forkant. Oppgaven er stell av uteområdene og spesielt langs gjerdet mot Kampheimveien. Vi har ikke vaktmester i vårt borettslag og det er derfor beboerne selv som har ansvaret for stell av sine nærområder og fellesarealene. Dersom utebordene trenger olje eller postkassestativene trenger beis, kan dette hentes hos Allgot i 49a. Kost må dere skaffe selv.  

Det kommer containere til dugnaden. Man kan gjerne bruke anledningen til å rydde litt på loftet og i kjelleren, men det er ikke anledning til å fylle containeren med store mengder avfall etter oppussing av bad/kjøkken etc. Slikt avfall må man selv kjøre til Grønmo.  
 
Husk generalforsamling 6. Mai kl 18 på Østmarksetra   
Det blir generalforsamling onsdag 6. mai på Østmarksetra. Viktige saker skal behandles og valg foretas. Det blir sendt ut sakspapirer etter påske.  

God påske til alle Oppsalgrendas beboere!   


Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett: www.borettslag.obos.no/oppsalgrenda

Nytt i Oppsalgrenda - februar 2009

Skirenn søndag 8. februar .   
Det blir skirenn i Oppsalgrenda borettslag søndag 8. februar. Velferdskomiteen er arrangør i samarbeid med styret. Skirennet starter i rundingen (v/nr 43) kl 12. Vedlagt følger påmelding til skirennet. Vi trenger hjelpere til tråkking av løype på lørdag og til selve arrangementet på søndag fra kl 10. Hvis du kan hjelpe til med noe så ta kontakt med løypesjef Truls Haugen i styret på 90171917 eller leenborg@online.no. Det blir hygge og premieutdeling kl 16!  

Strøm   
Strømarbeidene fortsetter og nå er 11 hus ferdige, transformatoren nedenfor nr 21 er skiftet ut og det legges nå inn nytt anlegg i 21-31. Det gis beskjed noen dager i forkant.  

Innmaten i sikringsskapene skiftes (unntatt ved helt nye anlegg som har samme standard). Dette bedrer brannsikkerheten og el-sikkerheten vesentlig. Dersom noen har behov for arbeider inne med skifte av ledninger eller nye opplegg anbefaler vi at man benytter Elektrognisten v/Bjørn Marstein på telefon 915 57 551. I vår avtale med dem inngår rabatterte priser på innvendige arbeider. Dette betales av den enkelte.  

Når vinteren er på hell vil utelys settes opp, grøntarealene såes til, asfaltering utføres noen steder og trapper som er fjernet satt opp. Styret deltar på byggemøter hver fredag kl 07 på hjørnet Oppsaltoppen/Kampheimveien. Vi har fokus på framdriften, men også kvalitet og kostnader.  

Nye utgangsdører forsinket   
Nye inngangsdører er på vei, men arbeidet starter senere enn planlagt. Med tanke på kulden er dette kanskje ok, men de som har de dårligste dørene vil få skiftet sin dør først. Vi regner nå med oppstart i mars. Alle får etter hvert ny inngangsdør med forskiringsgodkjent lås og nytt dørhåndtak. Arbeidet utføres av snekkere, men eventuelt beising/maling må utføres av den enkelte i etterkant. Borettslaget har beis.  

Har du spørsmål om utgangsdørene, kontakt dørkomiteen v/Øyvind Dalanger på mobil 90741188 eller e-post: oeyvdala@online.no.  

SMS og e-post   
Styret bruker SMS og e-post i kommunikasjonen med beboerne (i tillegg til postkassene). Har vi din e-post/mobilnummer? Send dine opplysninger til Øyvind Dalanger i styret  oeyvdala@online.no. Vi gir aldri opplysningene til andre.  

Vi ses på skirennet 8. februar!   


Hilsen styret i Oppsalgrenda borettslag  
Oppsalgrenda på nett: www.borettslag.obos.no/oppsalgrenda