Siste veksling for Team Rundingen, som har ledelsen