2022.05.11 Protokoll fra ordinær generalforsamling

2022.05.11 Innkalling til ordinær generalforsamling

2021.05.11 Protokoll fra ordinær generalforsamling

2021.05.11 Innkalling til ordinær generalforsamling

2020.08.24 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

2020.08.24 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

2020.05.04 Innkalling til ordinær generalforsamling (DIGITAL GJENNOMFØRING).

2019.10.08 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

2019.10.08 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

2019.05.09 Innkalling til ordinær generalforsamling

2019.05.09 Protokoll fra ordinær generalforsamling