Løpende Informasjon om prosjektet

2. sep, 2019

Arbeidene er nå godt i gang med det siste tunet, nr 37, 39 og 41. Planen er at alle husene skal være ferdige innen uke 44. Men ugunstig vær med mye regn og lave temparaturer kan medføre forsinkelse.

Arbeidet med garasjene utsettes til våren 2020. Dette fordi det er avdekket at flere garasjetak må rehabiliteres før vask og beising kan utføres. Dette medfører også en ekstra kostnad, jfr innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. oktober 2019, kl 18.00. Sted: Storsalen på Oppsal samfunnshus.  

20. jul, 2019

De første husene i Rundingen begynner nå å bli ferdige. Prosjektet fortsetter så til nr 21, 23, 25 og 27, og deretter kronologisk videre opp til nr 41.

Det må skiftes ut en del bord på grunn av begynnende råte enkelte steder. Dette vurderes løpende av fagfolk fra Front, (entreprnøren). Enkelte vinduer må også skiftes, men dette vil bli gjort etter at fasadeprosjektet er gjennomført.

Vi minner om at arbeidet også kommer til å pågå lørdager. Søndager vil det ikke være noen aktivitet.

28. mai, 2019

Alle i Rundingen må i løpet av denne uken tømme balkongene, (møbler kan settes på fellesområdet/plenen).

Klatrevekster, espalierer og annet som er på veggen må fjernes/flyttes/klippes ned. Klatreplantene kan legges ned, men man må påregne noe skader. Planter du vil ta vare på, må flyttes. 

Stillaser kommer på alle vegger og bygger ca 1 meter ut fra husveggen.