2. sep, 2019

Planen er at alle husene skal være ferdige innen uke 44

Arbeidene er nå godt i gang med det siste tunet, nr 37, 39 og 41. Planen er at alle husene skal være ferdige innen uke 44. Men ugunstig vær med mye regn og lave temparaturer kan medføre forsinkelse.

Arbeidet med garasjene utsettes til våren 2020. Dette fordi det er avdekket at flere garasjetak må rehabiliteres før vask og beising kan utføres. Dette medfører også en ekstra kostnad, jfr innkalling til ekstraordinær generalforsamling 8. oktober 2019, kl 18.00. Sted: Storsalen på Oppsal samfunnshus.