Laget er her representert ved vår 1. etappeløper, Øyvind.