Regler for tildeling av garasje- og parkeringsplass.

• I Oppsalgrenda er det 74 boenheter, 19 garasjeplasser og 18 parkeringsplasser. (Dekning 50 %).

• Garasje- og parkeringsplasser tildeles løpende etter ansiennitetsprinsippet basert på innflyttingsdato.

• Kravet for å få tildelt en garasje- eller parkeringsplass er at man selv bor i Oppsalgrenda og eier- eller disponerer en bil.

• Fremleie er ikke tillatt.

• Man kan ikke samtidig leie både garasje- og parkeringsplass.

• Selv om man takker ja til parkeringsplass, opprettholdes ansienniteten med hensyn til garasjeplass.

• Hvis man disponerer garasje- eller parkeringsplass når man flytter fra Oppsalgrenda, opphører leieforholdet. Styret vil da tilby denne til beboer med lengst ansiennitet som står for tur.

• Leiesummen per september 2017 er kr 500 i måneden for garasjeplass, og kr 300 i måneden for parkeringsplass.