Nytt i Oppsalgrenda - november/desember 2021

Takk for dugnadsinnsatsen!
Tusen takk til alle som møtte opp til dugnaden i september! Det ble en vellykket og sosial dugnad, hvor små og store gjorde en super jobb med raking, klipping av hekker m.m. En spesiell takk til velferdskomiteen, som serverte boller, kjeks, saft og kaffe.

Vedlikehold av garasjene er gjennomført
Vedlikehold av garasjene (maling og utskifting av skadet panel) er gjennomført, og styret synes resultatet ble riktig fint.

Julegrantenning
Alle beboere er hjertelig velkommen til julegrantenning i Rundingen første søndag i advent (28. november). Julegranen tennes presis kl. 17, før velferdskomiteen byr på gløgg og pepperkaker.

Ny løsning for internett og TV
Borettslaget har inngått avtale med Obos OpenNet om etablering av fiber og levering av TV og internett. 

Tidligere i år hentet styret inn tilbud fra flere leverandører, og med utgangspunkt i disse tilbudene sendte vi ut en undersøkelse til alle beboere. Rundt 70 % ville ha fiber, og rundt 45 % oppga at de ikke ville ha lineær-TV. Basert på resultatene fra undersøkelsen besluttet vi å velge en løsning med fiber til alle boliger, internett inkludert i felleskostnadene og mulighet for den enkelte til å bestille lineær-TV. Kollektiv TV-avtale ble ikke valgt for å unngå å bruke penger på et TV-tilbud som nesten halvparten av borettslaget ikke ville ha. Dette innebærer at borettslagets utgifter går ned, men på grunn av planlagte vedlikeholdsprosjekter de kommende årene går styret ikke inn for å redusere felleskostnadene.   

Installasjon av fiber i bakken og utvendig på husene pågår nå. Obos OpenNet har informert om at de vil starte installasjon inne i husene i januar. De tar direkte kontakt med hver enkelt beboer for å avtale tid for installasjon. Gravingen og installasjonen av fiber gjøres for OBOS OpenNets regning, men borettslaget vil eie infrastrukturen når den er klar. De gamle kablene som henger mellom husene, vil bli tatt ned når alle har kommet over på fiber.

Den eksisterende avtalen med Telenor løper fram til 1. februar 2022, og alt skal være klart fra Obos OpenNet innen den tid. Alle vil få ny ruter levert av Obos OpenNet. De som bestiller lineær-TV, kan velge mellom flere leverandører av ulike TV-pakker og dekodere. Det er opprettet en informasjonsside for borettslaget. Her vil det løpende bli lagt ut informasjon. Det er også mulig å ringe Obos OpenNet på telefon 21 01 61 50 for informasjon og spørsmål. Styret jobber for å få til et informasjonsmøte med Obos OpenNet i begynnelsen av januar. Det er ikke nødvendig å bestille TV-abonnement før den tid.

Spørreundersøkelse om sykkelparkering
Borettslaget utreder mulige løsninger for sykkelskur, og det er etablert en komité som skal legge fram et forslag for generalforsamlingen i 2022. Det er sendt ut en spørreundersøkelse om sykkelparkering til beboerne, som vi håper at så mange som mulig vil svare på. Undersøkelsen er sendt ut på e-post eller levert i postkassen, avhengig av om beboerne har samtykket til elektronisk kommunikasjon eller ikke. Vi understreker at det ikke er tatt noen avgjørelse om at det skal bygges sykkelskur, og at det vil være opp til generalforsamlingen å avgjøre basert på forslaget som legges fram.

Ferdigstillelse av elbilprosjektet
Etableringen av infrastruktur for elbillading ferdigstilles i disse dager. Når anlegget er ferdigstilt, vil det driftes av CircleK. Spørsmål og andre henvendelser om dette anlegget bør derfor rettes til CircleKs kundeservice

Følg Oppsalgrenda på Facebook
I Facebook-gruppen «Oppsalgrenda borettslag» når vi fram til hverandre med beskjeder og informasjon som mange i borettslaget har interesse av. Man kan sjekke om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestarterfesten begynner eller annonsere ting som gis bort eller selges – for eksempel barnetøy, møbler, leker eller overskuddet av rabarbra. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med, til å følge Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen

Styret i Oppsalgrenda borettslag

 

 

 

Nytt i Oppsalgrenda - august/september 2021

Litt av avlingen fra Rundingens felles dyrkingskasser.

Skolestarterfesten ble en suksess!
Etter et års opphold på grunn av korona kunne vi endelig arrangere skolestarterfest igjen 16. august! Små og store koste seg med pølser, både én og to is og ikke minst en ekte tryllekunstner, som fikk god hjelp av assistenter fra publikum. Takk til velferdskomiteen for vellykket gjennomføring av skolestarterfesten!

Dugnad onsdag 29. september
Styret har besluttet å gå tilbake til dugnad én kveld, i stedet for en langhelg. Vi håper at dette kan bidra til at dugnaden i større grad blir et møtested for beboerne, og at det blir lettere å fordele arbeidsoppgaver. Høstens dugnad blir onsdag 29. september kl. 1700-1930.  Styret oppfordrer til å arrangere tunmøter i forkant av dugnaden for å avtale og fordele arbeidsoppgaver. Det vil bli satt ut konteinere for avfall i dagene rundt dugnaden. Følg med på Facebook for oppdateringer.

Vedlikehold av garasjene
Vedlikehold av garasjene (maling og skifting av skadet panel) begynner mandag 23. august. Nærmere informasjon om arbeidene er sendt til de beboerne som har garasjeplass.

Arbeid i forbindelse med etablering av infrastruktur for elbillading
Gravearbeidene i forbindelse med etableringen av infrastruktur for elbillading begynner 23. august. Nærmere informasjon om arbeidene er sendt til de beboerne som har parkeringsplass.

Rydding og annet hagearbeid
Styret minner om at borettslaget ikke har noen gartner eller vaktmester, og at vanlig hagearbeid, klipping av hekker, rydding av døde trær av mindre størrelse mv. må gjøres av beboerne selv. Vi har ansvar i fellesskap for å holde fellesarealene ryddige. 

Opplever du skadedyr i huset?
Beboere som opplever skadedyr i huset, bes ta kontakt med styret. For å hindre at skadedyr kommer inn i boligene er det viktig at søppel ikke oppbevares utendørs. Beboerne bør også passe på at fellesarealene ryddes for nedfallsfrukt. Gode råd for å forebygge skadedyrangrep finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
I Facebook-gruppen «Oppsalgrenda borettslag» når vi fram til hverandre med beskjeder og informasjon som mange i borettslaget har interesse av. Man kan sjekke om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestarterfesten begynner eller annonsere ting som gis bort eller selges – for eksempel barnetøy, møbler, leker eller overskuddet av rabarbra. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med, til å følge Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen

Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - juni/juli/august 2021

Felleskostnadene øker med 5 prosent fra 1. august 2021
Felleskostnadene i borettslaget øker med 5 prosent fra 1. august 2021. Bakgrunnen for økningen er at det er behov for ytterligere vedlikehold.

Nytt styre i borettslaget
På generalforsamlingen i mai 2021 ble det valgt nytt styre i borettslaget. Det nye styret består av følgende personer:

Bjørnar Allgot, leder (49 A / 901 77 631 / b.allgot@online.no)
Anders Ono, styremedlem (27 B / 958 14 551 / andeono@gmail.com)
Harald Dietrichson, styremedlem (39 C / 958 59 425 / harald.dietrichson@gmail.com)
Helle Aase Falkenberg, styremedlem (43 C / 958 36 044 / helle.falkenberg@gmail.com)
Ivar Lars Johansen, styremedlem (37 C / 915 47 994 / ivar.l.johansen@gmail.com)

Varamedlemmer:
Bjørn-Inge Myklebust Haave (51 C /  907 84 482 / bim1968@online.no)
Siv-Hege Aavik (31 D / 958 11 351 / svege@hotmail.com)

Velkommen til å ta kontakt!

Avtale med Circle K om elbil-lading
Styret har inngått avtale med Circle K om ladeløsning for elbiler. I løpet av sommeren vil vi sende ut bestillingsinformasjon til de som har parkeringsplasser.

Undersøkelse om TV- og internettilbud
Styret har innhentet ulike tilbud på TV- og internettabonnement, og ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne for å få innspill til hva slags løsning som bør velges. Invitasjon til undersøkelsen på Vibbo har blitt sendt på e-post. De som ikke har samtykket til kommunikasjon per e-post, vil få spørreundersøkelsen på papir i postkassen. Styret oppfordrer flest mulig til å svare på undersøkelsen.

Vil du bli med i sykkelskurkomiteen?
Borettslaget skal utrede mulige løsninger for etablering av sykkelskur. De som ønsker å bli med i en komité som skal gjennomføre denne utredningen, oppfordres til å ta kontakt med styret.

Utlegg skal forhåndsgodkjennes av styret
For å sikre bedre kontroll med utgifter til ulike innkjøp som beboerne legger ut for, har styret besluttet at det må søkes på forhånd om dekning av utlegg. Det er ikke nødvendig å søke på forhånd om innkjøp av drivstoff til gressklippere og snøfresere.  

Felles kompostkvern
Borettslaget har kjøpt inn en kompostkvern til felles bruk, som står i fellesboden i Rundingen. Kvernen bør kobles til en kontakt som har sikring på 16 ampere. Det vil også bli kjøpt inn skjøteledning. Kvernen må bare brukes av voksne. Husk beskyttelsesutstyr – vernebriller er bestilt, men har foreløpig ikke kommet. De som ønsker å få demonstrert hvordan kvernen fungerer, kan kontakte Jørund Aase Falkenberg i 43c.

Skolestarterfest 16. august
Nå ser det endelig lysere ut for sosiale samlinger i borettslaget. Velferdskomiteen har gleden av å invitere til skolestarterfest med pølser og saft mandag 16. august fra kl. 17.30 på tunet ved Kampheimveien 39. Kl. 18.00 blir det underholdning. Følg med på Facebook for oppdateringer. Vel møtt til store og små!

Følg Oppsalgrenda på Facebook
I Facebook-gruppen «Oppsalgrenda borettslag» når vi fram til hverandre med beskjeder og informasjon som mange i borettslaget har interesse av. Man kan sjekke om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestarterfesten begynner eller annonsere ting som gis bort eller selges – for eksempel barnetøy, møbler, leker eller overskuddet av rabarbra. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med, til å følge Oppsalgrenda på Facebook!

 

Hilsen

Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - Mars 2021

Oppsalgrenda skirenn 2021 er dessverre avlyst
Vi vet det er mange som har benyttet det fine vinterværet i januar og februar til å spisse formen og teknikken frem mot Oppsalgrenda skirenn. Men smittesituasjonen er fortsatt krevende. Velferdskomiteen har derfor sammen med styret besluttet å avlyse årets renn. Fortvil ikke, treningen er ikke forgjeves, det er trening over tid som gir resultater. Neste års renn kan bli ditt karrieregjennombrudd.

Vårdugnad fra torsdag 6.- til søndag 9. mai
Etter en lang og relativt kald vinter er det klart for vårdugnad med stell og vedlikehold av nærområder og fellesarealer. Snakk med naboene dine og fordel oppgaver.

Grunnet smittesituasjonen utgår pølsefesten denne gangen.

Containere i forbindelse med vårdugnaden
Containere er bestilt for «blandet avfall». De blir utplassert torsdag 6. mai og hentet mandag 10. mai. Benytt sjansen til å rydde ute, i kjeller og på loft.

NB! Kastes avfall i poser må disse være gjennomsiktige. Bruk av svarte plastsekker medfører gebyr.

Vi minner om at datoen for generalforsamling 2021 er tirsdag 11. mai
Generalforsamlingen avholdes i storsalen, Oppsal samfunnshus.

Frist for byggesaker- og andre forslag til generalforsamlingen er 20. mars
Forslag sendes til med Bjørnar, ba@diabetes.no.

Fasadeprosjektet, del 2
Rehabilitering av garasjetakene ble fullført i fjor. Det er avtalt med entreprenør FRONT at arbeidet med garasjefasadene starter i overgangen vår/sommer. Arbeidet består i utskifting av dårlige/råtne bord, samt vask og beising. I tillegg vil enkelte ødelagte vinduer på husene bli skiftet ut.

Sprekker i malingen etter krymping
I forbindelse med fasadeprosjektet 2019 ble skadet og dårlig panel byttet ut før beising. I løpet av sommeren 2020 oppsto «lyse» sprekker flere steder fordi de ytterste bordene hadde krympet i varmen. Dette skyldes at de innerste bordene ikke ble beiset før de ytterste bordene ble satt opp. Vi har reklamert overfor entreprenør FRONT, som vil komme på befaring og utbedre dette i løpet av sommeren 2021.

Mating av fugler om vinteren
Vinteren kan være en utfordring for småfuglene. Det er derfor mange av oss legger ut mat. Vi må bare huske på at det er kamp om maten, og at noen av de som jakter fuglematen er mus og rotter. Pass derfor på at maten ikke blir liggende på bakken.

Tyggis i asfalten
Vi ser at det er mange tyggiser tråkket ned i asfalten flere steder i Oppsalgrenda. Vi oppfordrer om å bruke søppelkassene. Ta gjerne en prat med barna om det.

Nye beboere i Oppsalgrenda må kontakte Telenor
Telenor minner om at nye beboere må registrere seg hos deres kundeservice på telefonnummer 915 09 000, slik at de får fullt utbytte av alle fordelene de skal ha som Telenor-kunde.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!


Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag

Nytt i Oppsalgrenda - Desember 2020

Generalforsamling, tirsdag 11. mai 2021. (redigert)
Dato for generalforsamling 2021 er lagt til mandag 10. mai. På grunn av koronasituasjonen er det foreløpig for tidlig å si noe klart om hvilken form generalforsamlingen vil bli arrangert. Dette vil vi komme tilbake til.

Frist for byggesaker- og andre forslag til generalforsamlingen er 20. mars. Forslag sendes til Bjørnar Allgot, allgot@diabetes.no.

Fullt i søppelskuret?
Av og til er det fullt i det nærmeste søppelskuret. Ofte gjelder det papircontainerne. Er det fullt er det viktig at man ikke prøver å få inn mer, eller legger søppel utenfor søppelskuret. Sjekk først om det er plass i ett av de andre søppelskurene i Oppsalgrenda.

Papiroverskudd fra julen kan eventuelt samles i pose(r) på terrassen, og kastes i papircontaineren i uke 2. Da er det som regel bedre plass enn i romjulen og første uka i det nye året.

Papp- og papir som kastes i papircontaineren bør klemmes flate. Da utnyttes plassen bedre og det blir plass til mer. Har man store pappesker eller annen pappemballasje bør de klemmes flate og kastes i den offentlige papircontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen.

Ikke hell ribbefettet i vasken
I julen koser vi oss med mye god og fet mat. Og fettet som er til overs har vi lett for helle ut i kjøkkenvasken. Men det er en dårlig løsning. For å unngå tette avløpsrør bør man tørke bort flytende fett fra stekepannen med tørkepapir før man vasker opp. Fett som ligger igjen etter steking av ribbe og damping av pinnekjøtt bør man avkjøle til det stivner, og så skrape det av og kaste i matavfallet.

Dyrehold i Oppsalgrenda
Vi ser det er flere beboere som har anskaffet hund. Vi minner derfor om ordensregel 5, som omhandler reglene for dyrehold i Oppsalgrenda.

5.1. Andelseiere kan holde husdyr så lenge de ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere.
5.2. Hunder må føres i bånd på borettslagets område.
5.3. Ekskrementer som dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener og borettslagets område ellers skal straks fjernes.
5.4. Husdyreiere er erstatningspliktige for eventuelle skader forårsaket av husdyr.

God jul og godt nytt år til alle i Oppsalgrenda!

Nytt i Oppsalgrenda - November 2020

Julegrantenning søndag 29. november kl 17
Det blir også i år tent julegran i rundingen. Serveringen og gangen rundt treet må utgå på grunn av smittesituasjonen. Men det blir julemusikk og nedtelling til julegrantenningen. Husk å holde avstand. Er du syk må du holde deg hjemme.

Vel gjennomført høstdugnad
Høstdugnaden, som ble gjennomført i oktober, så ut til å være en suksess. Mye godt arbeid ble utført, og 5 store containere ble fylt med diverse fra kjeller, loft og hage. 

Pågående vedlikehold
I sommer og høst har det vært stor aktivitet knyttet til vedlikehold i Oppsalgrenda. Kampheimveien 29 er ferdig drenert, og vi er godt i gang med nr 21. Som vi skrev i Nytt i september, det er Steinbakken entreprenør som utfører arbeidet. På deres nettside kan vi lese at de har «fuktsikret mer enn 60 000 løpemeter grunnmur i løpet av de siste 45 årene. De utfører utvendig drenering og fuktsikring av grunnmur, og kartlegger årsaker til fuktskader i kjeller. Alle arbeider utføres i henhold til SINTEF Byggforsks anvisninger». Har du lyst til å vite mer, se; http://www.steinbakken.as/tjenester/fuktsikring-av-grunnmur

Oppgradering av lekeplasser
I forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr av 19. juli 1996, heter det at eierne av lekeplassen(e) må vurdere risikoen for skader og innrette seg deretter. Eierne i denne sammenheng vil si styret i Oppsalgrenda.

Anne-Mari i styret har hatt ansvaret for denne oppgaven de siste par årene, og har sørget for tilsyn av lekeplassene i Oppsalgrenda. Det er utført flere mindre utbedringer. Så i løpet av sommeren og høsten 2020 har hele lekeplassen i Rundingen vært gjenstand for rehabilitering. Det gamle lekeapparatet ble fjernet i fjor. I år er nytt lekeapparat montert. I tillegg er huskestativet byttet, og det er støpt nytt fallunderlag og fylt på sand i sandkassen. 

Felleskostnadene øker med 5 % fra 1. februar 2021
Grunnet varsel fra flere leverandører om økte priser samt økte kostnader til større vedlikehold, har styret besluttet å øke felleskostnadene med 5 % fra og med 1. februar 2021.

Takrenne-renser
Oppsalgrenda har gått til innkjøp av en takrenne-renser. Denne er å finne i boden ved Kampheimveien 31.

Sjekk at røykvarslerne dine virker
Regelen er at det skal være minst én røykvarsler i hver etasje i hver boenhet. Sjekk at alle røykvarslerne dine virker og meld tilbake til Ivar; ivar.l.johansen@gmail.com om du trenger nytt batteri og/eller ny røykvarsler.

Det er sesong for å fyre i peisen - Fyringsråd
Sesongen for fyring er i gang, selv om høsten så langt har vært mild. Vi minner derfor om noen enkle fyringsråd:
• Unngå fuktig og rå ved.
• For lite trekk øker faren for pipebrann.
• Varmen reguleres best ved å legge i ofte og lite, og sørge for godt trekk.
• La veden brenne ned til det bare er glør igjen før det legges i ny tørr ved.

Flere råd finner du på Brann- og redningsetatens nettsider; https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/

Disse håndverkerne bruker vi i Oppsalgrenda.
Styret har opprettet avtaler med de følgende håndverkerne. Valgene er basert på kvalitet, men det finnes sikkert rimeligere alternativer. Beboere i Oppsalgrenda vil imidlertid få rabatt ved bruk av disse.

RØRLEGGER:
Teknisk Rørservice, telefon 924 12 200, epost: mail@tekniskror.no
Nettside: http://www.tekniskror.no/

ELEKTRIKER:
Falknor Elektro, telefon 900 80 702 / 909 71 988, epost: post@falknorelektro.no
Nettside: https://www.falknorelektro.no/

BYGG/SNEKKER:
Spiker´n Bygg AS, telefon: 917 47 707, epost: jimmy@spikernbygg.no
Nettside: www.spikernbygg.no

Nytt i Oppsalgrenda - September 2020

Hovedpunkter fra den ekstraordinære generalforsamlingen 24. august
Ekstraordinær generalforsamling ble gjennomført med totalt 26 stemmeberettigede, 23 andelseiere til stede, 3 representert ved fullmakt. Hele protokollen finner du på vår nettside; http://oppsalgrenda.no/ under overskriften GENERALFORSAMLINGER.

Klatreplanter kan gjøre stor skade på husveggen
Det er besluttet at det ikke er tillat å ha klatreplanter direkte på husveggen da disse kan gjøre stor skade.

Høstdugnad
Det er klart for høstdugnad i oktober, men start gjerne allerede nå. Inviter til tun-møte der du bor, og snakk med dine nærmeste naboer om hva som skal gjøres og om fordeling av oppgaver.

Som vanlig skal det rakes og samles sammen løv og nedfall. Hekker, busker og små trær skal klippes og vedlikeholdes. Sjekk om det er behov en stuss av vekstene langs borettslagets grense ut mot Kampheimveien, Villbergveien, Oppsaltoppen og Hellerudveien.

Det blir ingen pølsefest, men is blir det, søndag 18. oktober kl 16.00
Av hensyn til smittevern for arrangementer blir det ikke arrangert pølsefest i forbindelse med dugnaden. Men Velferdskomiteen vil kjøpe inn saftis til barn i alle aldre. Vi oppfordrer de voksne til å ta med kaffen ut på det lokale tunet for en prat med de nærmeste naboene, og for å spise is.

Containere blir satt ut torsdag 15. oktober, og hentet mandag 19. oktober.
Det er som vanlig bestilt 5 containere for blandet avfall. Blandet avfall innebærer enkelte begrensninger i hva som kan kastes i containeren. Samtidig må vi passe på at det ikke stikker grener eller gjenstander utenfor containerens kanter. Brudd på reglene innebærer ekstra kostnad for Oppsalgrenda.

Hva kan kastes i containeren?
Stein, jord, løv, papir, plast, glass, metall, klær, leker, treverk, etc. 

Hva kan ikke kastes i containeren?
Elektrisk avfall: som kjøleskap, vaskemaskin, hårføner, tv-skjermer og andre elektriske artikler.
Farlig avfall: som maling, lim, lakk, spraybokser, oljeavfall og lignende.
Annet avfall: som gips, sponplater, impregnert treverk og dekk.

Avfall som ikke kan kastes i containeren kan leveres gratis til en miljøstasjon. Den nærmeste miljøstasjonen ligger på Ryen; https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/ryen-gjenbruksstasjon/#gref

Bortkjøring av masser og jord på dugnad
Det er flere som har meldt fra om at de har masser fra kompost, jord, stein, tegl, takstein, betong og lignende, som ikke kan kastes i containerne for blandet avfall. Her vil vi prøve å organisere bortkjøring med Oppsalgrendas tilhenger i løpet av oktober.

Er det fullt i søppelskuret?
Av og til er det fullt i det nærmeste søppelskuret. Ofte gjelder det papircontainerne. Er det fullt er det viktig at man ikke prøver å få inn mer, eller legger søppel utenfor søppelskuret. Sjekk heller om det er plass i et av de andre søppelskurene i Oppsalgrenda.

Papp- og papir som kastes i papircontaineren bør klemmes flate. Riv de også gjerne i to. Da utnyttes plassen bedre og det blir plass til mer. Det gjelder også relativt flate pizza-esker og lignende. Blir det mange av dem i hel størrelse tar de stor plass.

Har man store pappesker eller annen pappemballasje bør de klemmes flate og kastes i den offentlige papircontaineren i krysset Kampheimveien/Oppsaltoppen. 

Styret har vært i kontakt med renovasjonsetaten i Oslo kommune angående økt tømmefrekvens for papp/papir, men har fått beskjed om at dette ikke er mulig.

Fasadeprosjektet, del 2 - Garasjene
Entreprenøren Front er forsinket, blant annet på grunn av Covid-19 karantene i sommer. Planen er allikevel at de skal skifte dårlige/råtne bord og beise garasjene før vinteren kommer.

Drenering av nr 29 er ferdig. Nå står nr 21 for tur
Det er entreprenør Steinbakken som har utført arbeidet i nr 29. Både beboere og styre er godt fornøyd med resultatet. Nå er det nr 21 som står for tur til å bli drenert. Dette vil skje i løpet av høsten.    

Nytt i Oppsalgrenda - August 2020

Vi minner om ekstraordinær generalforsamling, mandag 24. august i Oppsal samfunnshus
Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i storsalen, Oppsal samfunnshus, mandag 24. august, kl 18.00. Her skal alle saker som ikke ble behandlet på den ordinære (digitale) generalforsamlingen i mai, i hovedsak alle innmeldte byggesaker, bli behandlet. Papirer med beskrivelser og dokumentasjon ble sendt ut i begynnelsen av august.

Vi vil følge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) med hensyn til smittevern for arrangementer for opptil 200 personer. Det innebærer blant annet at vi vil:

• Notere hvem som er til stede, registrert med navn, boenhet og mobilnr i tilfelle senere smittesporing.
• Sette opp stoler med minst 1 meters avstand.
• Sørge for Antibac for håndvask ved inngangen til salen.

NB!
• Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp bør vurdere bruk av munnbind.
• Kun de som er friske og ikke har feber, hoste eller nyser kan delta.

Sprekker i malingen etter krymping
I forbindelse med fasadeprosjektet ble det byttet ut mye panel som ble vurdert som dårlig/råttent. I løpet av sommeren ser vi at det flere steder har oppstått «lyse» sprekker der de nye bordene har krympet. Dette skyldes at de underste bordene ikke ble beiset før de ytterste bordene ble satt opp. Vi har reklamert overfor entreprenør FRONT.

For nye og gamle beboere minner vi om ordensregel 5 om dyrehold. 
5.1. Andelseiere kan holde husdyr så lenge de ikke er til urimelig eller unødvendig sjenanse for øvrige beboere.
5.2. Hunder må føres i bånd på borettslagets område.
5.3. Ekskrementer som dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener og borettslagets område ellers skal straks fjernes.
5.4. Husdyreiere er erstatningspliktige for eventuelle skader forårsaket av husdyr.

Nytt i Oppsalgrenda - Juni/juli 2020

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling, 24. august
Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i storsalen, Oppsal samfunnshus, mandag 24. august, kl 18.00. Alle saker som ikke ble behandlet på den ordinære (digitale) generalforsamlingen i mai, i hovedsak alle innmeldte byggesaker, vil bli behandlet her. Papirer med beskrivelser og dokumentasjon sendes ut i begynnelsen av august.

Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak
Styret jobber med formuleringen av det vi kaller for «Retningslinjer for utbygging og andre bygningsmessige tiltak». Bakgrunnen for dette er at fellesskapet, det vil si borettslaget, overtar ansvaret for vedlikehold og utbedringer etter at en byggesak er ferdigstilt. Vi må derfor sikre at tilbygg og andre bygningsmessige tiltak er utført forskriftsmessig. I retningslinjenes innledning heter det:

«Disse retningslinjer omfatter utbygging av boenheter, terrasser, våtromsarbeider og andre aktuelle bygningsmessige tiltak i borettslaget. En viktig oppgave for styret er å vareta fellesskapets og berørte beboeres interesser. Selv om den enkelte andelseier er ansvarlig for utbygging og andre bygningsmessige tiltak, innebærer borettslagsformen at dårlig utført håndverk kan bli borettslagets ansvar og en økonomisk belastning for fellesskapet. For å sikre at utbygging og andre bygningsmessige tiltak skjer på en faglig tilfredsstillende måte, at offentlig regelverk følges og at borettslaget ikke løper unødvendig risiko, har styret utarbeidet disse retningslinjer. Andelseiere som planlegger utbygging eller andre tiltak vedrørende boenheter må gjøre seg kjent med og følge retningslinjene, som også skal innarbeides i kontrakten mellom andelseier og utførende entreprenør/håndverksfirma».

Dreneringsarbeidet i nr 29 er snart ferdig
Dreneringsarbeidet rundt nr 29 har pågått det meste av juni, og er nå inne i sluttfasen. Det var meningen å demontere terrassene, og sette de på plass igjen etter at dreneringsarbeidet under disse var utført. Vi så dette som utfordrende. Entreprenøren fant en annen løsning. Ved å benytte en minigraver og grave seg ned fra hver side av terrassene, fikk man drenert uten demontering. Dette sparte oss antakelig for en del arbeid.

Entreprenør Front vil i august/september starte arbeidet med garasjer og vindusskifte.
Del 2 av fasadearbeidet, som innbefatter bytte at råtne bord- og beising av garasjene, samt utskifting av enkelte vinduer, har planlagt oppstart i august/september. Vi vil varsle nærmere slik at beboere som blir berørt at arbeidet knyttet til garasje eller vindusskifte får beskjed.

Pallekarmer – for dyrking av bær og grønnsaker – Disponering av fellesarealer
Det er økt interesse for å sette ut pallekarmer for dyrking av bær og grønnsaker. Her er det viktig at beboerne på hvert enkelt tun i fellesskap finner frem til løsninger. Følgende enkle regler må følges:
• Pallekarmer må ikke etableres slik at lek og aktiviteter på tunet blir hemmet.
• Fellesområdene kan ikke brukes til private formål.
• Dersom man ønsker å dyrke noe privat må man etablere denne på egen terrasse.

Synkehull i asfalten på stikkvei ved nr 43/45
Det har oppstått et synkehull der grus og steiner under asfalten har sunket. Rørlegger har sjekket og avklart at synkehullet ikke skyldes vannlekkasje. Vi er i dialog med entreprenør for å fylle på masse og asfaltere.

Styret ønsker alle i Oppsalgrenda en varm og fin sommer!

Den digitale generalforsamlingen gjennomføres på VIBBO.NO

Når generalforsamlingen blir åpnet i morgen, mandag 4. mai, så skjer det i vibbo.no.

Beboere som skal delta på den digitale generalforsamlingen må registrere seg på vibbo.no.

Man logger seg på med sitt telefonnummer eller BankID. Når du er innlogget - sjekk at kontaktinformasjonen som er registrert om deg er korrekt. Her kan det også hukes av for samtykke til digital kommunikajon. Da kan vi sende deg varsler på e-post og SMS.

OBOS skriver at over 1000 selskaper per utgangen av april har gjennomført digitale generalforsamlinger eller årsmøter. Tilbakemeldingen er at det fungerer veldig fint.

Digital gjennomføring av generalforsamlingen 2020

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus/covid19, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og forretningsfører OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.

Saker som behandles
Vi vil begrenser i utgangspunktet behandlingen til de lovpålagte sakene:
• Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019.
• Godkjenning av honorar til tillitsvalgte.
• Valg av tillitsvalgte.

Behandling av eventuelle andre saker og forslag blir utsatt til et senere møte når tiltakene mot korona tillater dette.

Generalforsamlingen starter
• Møtet åpnes 4.mai 2020.
• Møtet er åpent for avstemming i 8 dager. Det vil si at man kan logge inn og stemme i 8 dager i peridoden 4. mai, kl 18.30 - 12. mai, kl 18.30.

Hvordan deltar du digitalt?
• Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.
• Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/oppsalgrenda.
• Trykk på linken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?
• Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen.
• Det er kun én stemme per andelsleilighet (siste stemmer teller).

PS! Det kan være tekstavvik med hensyn til enkelte punkter i den digitale møteløsningen, sammenlignet med den utsendte innkallingen.

Varsel om besiktigelse av vinduer, 17.- 21.4

Anders fra Front Entreprenør vil i perioden fra fredag 17.4 til tirsdag 21.4 besiktige vinduene i Oppsalgrenda. Anders vil bære «Front-klær» og benytte kikkert i forbindelse med besiktigelsen.

Varsel om rehabilitering av drensledninger i Kampheimveien 29

Varsel om rehabilitering av drensledninger i Kampheimveien 29 i uke 17, fra 20.- til 24. april.

VARSEL TIL BEBOERE
Arbeidene vil omfatte:
• riving av eksisterende plattinger/skillevegger
• oppgraving langs grunnmur ned til eksternt drensrør/såle
• rengjøring av grunnmur, sår og sprekker utbedres
• muren slemmes med vannavvisende stoff
• grunnmursplate av plast og fiberduk monteres. Stålbeslag over grunnmursplaten slisses inn i grunnmur
• montering av drensrør/inspeksjonsrør
• tilbakefylling av masser, samt grovplanering av topplag
• utlegging av vekstjord og tilsåing av alle berørte grøntområder
• berørte terrasser tilbakestilles

SIKRING AV BYGGEPLASSEN
Det er entreprenørens ansvar å sikre byggeplassen på best mulig måte. Vi vil imidlertid henstille alle foreldre til å passe ekstra godt på barna i anleggsperioden. All lek ved grøfter, utstyr og på lagerplasser er strengt forbudt.

STØY OG TILGJENGELIGHET
Dreneringsarbeidene vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten i boligsameiet kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Det kan forekomme noe piggearbeid om det er fjell i grunnen, som tidvis da vil lage forbigående ekstra støy og vibrasjoner for beboerne. Oppsalgrenda borettslag håper likevel at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

Styret har engasjert Steinbakken entreprenør as til å gjennomføre arbeidene. Eventuelle spørsmål omkring anleggsarbeidene kan rettes til entreprenøren på telefon: 22 80 22 00.

Nytt i Oppsalgrenda - Mars 2020

Generalforsamling 4. mai gjennomføres digitalt
For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, oppfordrer OBOS alle boligselskap til å gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt. I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden ellers er i, mener OBOS dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

OBOS anbefaler at sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Andre saker foreslås utsatt til senere møter.

Styret i Oppsalgrenda borettslag har vedtatt å følge OBOS sin anbefaling, og den planlagte generalforsamlingen 4. mai avholdes derfor digitalt. Vi kommer tilbake til hvordan dette gjennomføres.

Alle andre saker enn de lovpålagte nevnt over, vil behandles på ekstraordinær generalforsamling når det er forsvarlig å gjennomføre dette. Vi forstår at dette medfører ulemper i forhold til innmeldte byggesaker mm. Men vi anser at disse ikke vil kunne få en forsvarlig behandling uten mulighet for fysisk tilstedeværelse der alle får anledning til å lufte sine synspunkter og diskutere sakene.

Sjekk hva som kan- og ikke kan kastes i containeren. Detter fremgår informasjonsplakaten fra Ragn Sells. Det er blant annet ikke lenger lov å beytte svarte søppelsekker. Sekken må være gjennomsiktige, slik at man kan se hva den inneholder.

Samtykke til digital kommunikasjon
Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS eiendomsforvaltning AS har på vegne av Oppsalgrenda sendt en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon.

Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger, ligningsoppgaver, brev og fakturaer kunne bli sendt per e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle beboere om å gi samtykke til digital kommunikasjon. 

Vårdugnad 7.- 11. mai
I Oppsalgrenda har vi ikke vaktmester og det er derfor beboerne selv som har ansvaret for stell av sine nærområder og fellesarealer. Det er mange ting som trenger til litt stell og vedlikehold etter en lang vinter. Snakk med naboene og fordel oppgavene.

Det blir dessverre ingen pølsefest denne gangen grunnet koronavirus. 

Containere i forbindelse med vårdugnaden
Containere er bestilt til torsdag 7. mai. Disse blir hentet mandag formiddag 11. mai. I fjor ble vi fakturert for flere tusen fordi det ble kastet avfall som ikke var tillatt. Sjekk oppslag om hva som ikke kan kastes i containeren. 

Fasadeprosjektet del 2 har startet
Arbeidet med rehabilitering av garasjetakene har startet. De øvrige oppgavene startes så snart værforholdene tillater det, og det er forsvarlig med hensyn til koronasmitte-risiko. Ellers består del 2 av fasadeprosjektet av vask og beising av alle garasjer, og utskifting av enkelte vinduer. 

Kommunen feier Kampheimveien og Oppsaltoppen, mandag 20. april
Kommunen utfører den årlige vårrengjøringen av veier og fortau mandag 20. april fra kl 07.00 til 19.09. Husk parkeringsforbudet denne dagen.

Grusen fra vinteren som ligger helt inntil gjerdene langs veien er vanskelig å nå for feiebilen. Det oppfordres derfor til å feie denne ut i veien før feiebilen kommer.

Ytterdørene må oljes
Nå når de nybeisede fasadene stråler i vårsolen blir det veldig tydelig at en del av ytterdørene trenger en vårpuss. Det anbefales at man pusser lett med fint sandpapir før man tørker av støvet med en tørr klut. Deretter påføres teakolje med svamp eller pensel. Har du gått tom for olje, sjekk i boden ved Hellerudveien eller med naboen. Er det tomt – kontakt styret.

HUSK at alle kluter og svamper med olje er en potensielle brannkilder. Pass på at disse håndteres riktig

Trenger du grus?
Hvis det er behov for grus, har vi en haug tilgjengelig i krysset Oppsaltoppen/Kampheimveien. Ta med trillebår og spade og forsyn deg. 

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag.

Nytt i Oppsalgrenda - Januar 2020

GODT NYTT ÅR!

Oppsalgrenda skirenn søndag 2. februar
Velferdskomiteen sammen med gode medhjelpere inviterer til det tradisjonelle Oppsalgrenda skirenn, søndag 2. februar. Sett av datoen. Vi satser på godt føre…

Generalforsamling mandag 4. mai
Generalforsamling 2020 avholdes mandag 4. mai i storsalen på Oppsal samfunnshus.

Frist for byggesaker- og andre forslag til generalforsamlingen er 16. mars
Frist for innsending av byggesaker- og andre forslag er 16. mars. Sakene sendes per epost til
Bjørnar Allgot, ba@diabetes.no.

Oslo kommune henter også i år juletrær, med og uten barnåler
Juletrærne hentes tirsdag 7. januar ca kl 12, i følgende kryss:
• Kampheimveien / Oppsaltoppen
• Kampheimveien / Vilbergveien

Søppel etter fyrverkeri
For den som vil få med seg fyrverkeriet ved inngangen til det nye året er krysset Kampheimveien / Oppsaltoppen et utmerket sted. Her møtes mange for å feire sammen med gode naboer. Men de som var med på festen er også de som må ta ansvar for å rydde opp.

Nytt fra Telenor om TV og wifi-avtalen
Telenor har innført poengmodell og nytt brukergrensesnitt. Det vil gi økt valgfrihet og fleksibilitet slik at man kan se hva man vil, når og hvor man vil. Alle kunder kan selv velge kanaler og strømmetjenester man vil ha inkludert. Ja, man kan rett og slett skreddersy eget innhold, og samtidig velge bort kanaler og innhold som ikke er ønskelig.

Nytt av året er også at strømmetjenestene HBO Nordic og Viasat Film kan velges inn i pakken som en del av TV-abonnementet.

Sjekk T-We appen
Hvis du ikke har lastet ned T-We appen ennå, anbefaler vi at du leser dette: T-We

Nye beboere i Oppsalgenda må kontakte Telenor 
Telenor minner om at nye beboere må registrere seg hos deres kundeservice på telefonnummer 915 09 000, slik at de får fullt utbytte av alle fordelene de skal ha som Telenor-kunde.

Fasadeprosjektet del 1 ble avsluttet i oktober
Entreprenør FRONT AS avsluttet fasadeprosjektet, del 1 ved utgangen av oktober 2019. Da var alle hus vasket fra tak til grunnmur, og alle fasader, inkludert yttervegger, vindskier, vinduer, terrasser og inngangspartier, beiset med 2 strøk.

At grunnarbeidet er solid er viktig for resultatet og at det skal vare i mange år. Derfor ble fasadene først vasket med varmt vann, og råtne bord eller bord med begynnende råte skiftet ut. Det ble til slutt et ganske omfattende arbeid. Men så fremstår da også husene nærmest som nye.

Gjenstående arbeid, del 2 av fasadeprosjektet, vil innbefatte utskifting av enkelte vinduer samt vask og beising av alle garasjer. Her vil også garasjetakene bli skiftet ut, der det trengs. Dette arbeidet vil i hovedsak bli utført våren 2020.

Følg Oppsalgrenda på Facebook
På Facebook når vi frem til hverandre med korte beskjeder og informasjon om ferske hendelser som mange i Oppsalgrenda har interesse av. Man kan avstemme om det er flere som mangler TV- eller internettsignaler, finne ut når skolestartfesten begynner, annonsere ting som gis bort/selges, typisk barnetøy og møbler, men også leker og sykler. Vi oppfordrer deg som ikke allerede er med – følg Oppsalgrenda på Facebook!

Hilsen
Styret i Oppsalgrenda borettslag