Tyzons last memory

Tyzon's Last Memory, var føllet som mistet mammaen sin når hun var bare 4 dager gammel.
Hun var avkommet etter Tyzon og Katie, mine største læremestere.
Tyzon gikk  bort høsten før hun kom til verden, og dette skulle bli hans siste avkom.