I 1968 var kronprins Harald og hans forlovede Sonja Haraldsen i Skuibakken for å se NM i stor bakkke i 1968. Kong Olav til høyre.