Har du noen spørsmål om Skuibakkens Venner kan du spørre noen av de under

Styretsleder: Morten Heldal Haugerud                                                   
 morten@skuibakken.no

Sekretær: Arne vaaler
arne@skuibakken.no

Kasserer: Per Christian Olander
pco@skuibakken.no

Giro for medlemskap trykk på linken  

https://skuibakkensvenner.no/Innbetgiro medlem….pdf

Protokollen fra årsmøtet 2022

 https://skuibakkensvenner.no/Protokoll SBV Års….pdf

Protokollen fra årsmøtet 2020

http://skuibakkensvenner.no/Protokoll SBV Års….pdf

Protokollen fra årsmøtet 2019

http://skuibakkensvenner.no/SBV%20-%20%20Protokoll%20%C3%85rsm%C3%B8tet%202019-03-26%20v3%20md.pdf

Protokollen fra årsmøtet 2018

http://skuibakkensvenner.no/SBV-Protokoll%20%C3%85rsm%C3%B8tet%202018-04-11.pdf

Protokollen fra årsmøtet 2017

http://skuibakkensvenner.no/Protokoll%20%C3%85rsm%C3%B8tet%20Skuibakkens%20Venner%2002-05-17%20v5%20md.pdf     
 

Protokollen fra årsmøtet 2016   

http://skuibakkensvenner.no/Protokoll%20%C3%85rsm%C3%B8tet%20Skuibakkens%20Venner%2019-04-16%20v3md.pdf

protokollen fra årsmøtet 2015    

    http://skuibakkensvenner.no/Protokoll%20%20PDF%20%C3%85rsm%C3%B8tet%20Skuibakkens%20Venner%2014-04-2015.pdf
 
hele Refrat årsmøte for 2013 her
http://skuibakkensvenner.no/Sskuibakkens%20Venner%20%C3%85rbok%202013%20%C3%85rsm%C3%B8te%2008-04-2014%20sm.pdf


http://skuibakkensvenner.no/Protokoll%20aarsm%F8tet%20Skuibakkens%202013.pdf