Rehabiliteringsarbeid i unnarennet juni 2018 otottekst; Siste hånd på verket av mannen øverst i bildet. Det ser ut som en brun plen som snart skal bli grønn håper SBV. Foto P.C.Olander .