Nye prepareringstrapper fra hoppet og opp til fartstillaset (Okt 2009) (Foto Bjørn Hole)