Dugnad kvisting og rydding - under fartstillasets store konstruksjoner (okt 2009)