toppen av Langkroen.
Bilde er tatt av Morten Heldal Haugerud