Interesserte tilhørere i Skuibakken
Bilde er tatt av Morten Heldal Haugerud