Fakkeltog opp unnarennet fra sletta br Foto Martin Kvamme