Skautrollet fra Svartoråsen kommer 5 crbr Foto Gunhild Varvin