Skautrollet fra Svartoråsen kommer 5 crbr2 Foto Gunhild Varvin