Fakkeltog fra sletta og opp Foto Morten Heldal Haugerud