Nr 16 Adrian Gieras tar av fra hoppet i stor bakke MHH