F1-kyllinger

Mynetter(arbeidsnavn) er mitt blandings-prosjekt. Målet er en mellomstor til liten grønnlegger med god bygning. Den bør være hardfør og flink å finne mat. Livlig gemytt, men lett å temme. Jeg ønsker beskjeden kam, sammen med topp og skjegg. Reine mørke bein uten fjær. Eggene bør være over 50 gram, sterkt skall og fargen variasjoner av grønn.
Fjærdrakten jeg først og fremst  vil få fram er erminette-farget (dalmatiner) som man får gjennom kryssing av ren svart og dominant hvit. Denne fargen avler ikke rent, så både svarte og hvite individer hører også med. Ren svart linje er også sannsynlig.

F1: Første krysning. Raser jeg bruker er paduaner, australorps, orpington og engelsk araucana.

F2: F1 + F1 

F3: Fine F3-kyllinger er nå klekket i 2018. Brukt mix-hane med 50% eng.araucana. 

F1-2017.

  • F1-2017.

  • F1