Kartutsnitt mm

Tomt 1: 1502 m2, gnr.170/bnr.171,omtrent flat tomt
Tomt 2: 1582 m2, 170/172, flat tomt
Tomt 3: 1412 m2, 173,lett skrått terreng
Tomt 4: 1213 m2, 174,skrått terreng
Tomt 5: 1207 m2, 175,skrått terreng
Tomt 6: 1307 m2, 176,deler av tomten har skrått terreng.
Tomt 7: bebygd
Tomt 8: 170/178,lett skrått terreng
Tomt 9: bebygd

Pris pr kvm kr 70, men kan diskuteres. Ta kontakt om du er interessert.