Priser på partiene:

Priser per semester (1/2 skoleår)

TURN Kr. 600 + 20,- i mysoft avgift

GYM er GØY m. FORELDRE OG BARN Kr. 600 + 20,- i mysoft avgift

TURNLEK Kr. 600 + 20,- i mysoft avgift

Allidrett Kr. 600 + 20,- i mysoft avgift 

 

 

AEROBIC: 1 gang i uka Kr. 800 + 20,- i my oft avgift 

AEROBIC: 2 ganger i uka  Kr. 900 + 20,- i mysoft avgift 

TRIM/BALLSPILL: 1 gang i uka Kr. 800 + 20,- i mysoft avgift

TRIM/BALLSPILL: 2 gang i uka Kr. 900 + 20,- i mysoft avgift