Helse hos Rhodesian Ridgeback

Ridgebacken er stort sett en sunn og frisk rase, men som alle andre raser så har den høyere forekomst av enkelte ting enn av andre.

Hos RR gjelder det først og fremst Dermoid Sinus (DS) og Degenerativ Myleopathy (DM).

Ledd

HD

Ridgebacken som rase har jevnt over sunne ledd, men det kan fortsatt gjøres en del for å få ned andelen med HD - kanskje særlig fordi en ser at når det først dukker opp, så klumper det seg kraftig i enkeltkull.

De siste 10 årene er snittet på ca. 8% HD hvorav 5% er svak grad. Tar man for seg de enkelte årene så ser man at andelen har gått noe ned, og man kan jo håpe at det fortsetter i den retningen.

Det ligger svært lite HD på Ziva og Sali sine linjer, og generelt sett kan man si at rigdgebacken, på grunn av sin relativt lette og muskuløse kroppsform sjeldent får problemer ved svak eller middels grad av HD. 

Det finnes en helt ny doktorgradsavhandling nå som også peker på at mye av grunnlaget for hvorvidt hunder som er genetisk belastet for HD utvikler sykdommen er basert på miljøfaktorer de tre første månedene i valpens liv.  Har dessverre ingen lenke til den.

AA/AD

De siste 10 årene ligger snittet på AD på 6%. Ser man på de enkelte årene varierer antallet imidlertid voldsomt uten at det kan spores noen generell tendens sånn umiddelbart.


Magedreining

Etter at mor til Sali og Ziva fikk magedreining har jeg brukt litt tid på å finne ut hva som finnes av studier rundt dette.

Jeg har til nå ikke funnet noen arvbare komponenter i det jeg har lest, men det er et problem som stort sett bare oppstår hos store raser med dype brystkasser.

Det er en "sannhet" i råforingssirkler at rent råforede hunder svært sjeldent får magedreining. Dette blir stadig gjentatt, og argumentasjonen for det virker logisk nok - maten går raskere gjennom magen, og det finnes ikke grunnlag for gjæring i magen så lenge det ikke finnes karbohydratrester som kan gjære. Dokumentasjon er det imidlertid uhyre sparsomt med, så i stedet for en "sannhet" foretrekker jeg å se det som en teori.

Til å være et såpass utbredt problem som det er, så finnes det lite tilgjengelig forskning rundt emnet magedreining og rått vs tørt for, selv om det finnes en masse om innhold av forskjellige tilsetninger i tørrfor. Jeg har mine private tanker om hvorfor.

Se ellers sidene om råforing her på hjemmesidene

Lenker

Helse generelt

Amerikansk helseundersøkelse
 

Boka til Pagett, som det vises til, kan for øvrig anbefales :)

 
Dermoid sinus - DS

The origin of the Ridge and Associated Anomalies in Rhodesian Ridgebacks -

Nicolette Salmon Hillbertz's doktorgradsavhandling:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00001669/01/Salmon_Hillbertz.pdf


Ledd - HD

Internasjonale HD avlesninger - sammenligning
Og en til fil om det samme


Genetikk - tenner og bitt

Teeth and Bite (Mudi)