Degenerative Myleopathy

Grunnen til at DM har fått sin egen underside er ikke at det er et stort og alvorlig problem.

Det er rett og slett fordi det er vanskelig å finne god informasjon om emnet andre steder. 

Hva er DM?

DM (Degenerative Myelopathy) er en bakpartslammelse som bare rammer eldre hunder (fra ca 8 år, men i blant yngre), og det er den eneste sykdommen det foreløpig er mulig å genteste RR for.  DM er alltid dødelig når det slår ut, og det er en trist måte å miste en god venn som godt kunne fått noen år ekstra på.

Lidelsen rammer ikke bærere, og selv hunder som har dobbelt opp av genet, blir sjeldent syke av det.  Det er fortsatt ikke kjent hvorfor noen hunder med status "at risk" blir syke, mens andre ikke blir det.

Testen gjøres enklest hos OFA i USA, som sender en hjemmetest som man tar selv av celler fra hundens munnhule. Testen koster noen få hundrelapper og er en rimelig måte å sikre seg mot å avle "at risk" hunder på.

Sali er fri. Han skal aldri brukes i avl, men jeg syntes likevel det var interessant å vite hvilken status han har, både i tilfelle han skulle ha dobbelt opp, og for å fylle ut bildet av statusen for Norske hunder.

Ziva er bærer. Om hun skal brukes i avl må hannhunden sjekkes og være fri. Da vil ingen av valpene få lidelsen, men halvparten vil statistisk sett være bærere.

Testing av valper som eventuelt skal brukes i avl inngår i valpeprisen, men siden en slik test kun vil ha noe å si i avlshensyn, så testes ikke hele kullet.

Hvorfor teste?

I USA (hvor Zivas far er fra) er omtrent 50% av alle testede RR bærere eller har dobbelt opp av DM (2010).

I Europa sjekkes det ikke systematisk for DM, så vi vet absolutt ingenting om hvordan forholdene er. Jeg liker å vite mest mulig, så jeg testet både henne og Sali. Jeg tror faktisk jeg var den første her i landet som gjorde det, og ser med glede at flere både her i landet og i nabolandene følger på.

Viktig å være klar over i så måte:  Testen ble tilgjengelig først i 2008, så de aller fleste norske kull er født før det var mulig å teste. Verken NKK eller NRRK har vært pådrivere for testing, og resultatene blir ikke registrert hos NKK.

Status i Norge

Per 10.07.2013 er 36 hunder med tilhold i Norge testet for DM som jeg vet om

Av disse er 15 bærere og 21 fri.  Heldigvis er ingen av de testede hundene testet "at risk"

Dette betyr ikke at forekomsten på rasen her i landet er på over 40%, siden noen av hundene er testet fordi de er avkom etter kjente bærere.  De er imidlertid avkom etter hunder som er mye brukt i avl, noe som viser hvorfor testing er viktig.Hvorfor jeg holder tellingen her, i stedet for at raseklubben gjør det? 

Fordi raseklubben ikke har eller gir informasjon om det.

Hvordan nedarves DM?

Genet som DM finnes på finnes i to varianter, et friskt og et som er endret slik at det kan gi syke individer.  DM nedarves ressecivt, det vil si at det friske genet overstyrer det skadede genet, og holder dyret friskt alene.  Det er detfor bare dyr som har fått det skadede genet fra både sin far og sin mor, som kan bli sykt.  Siden ikke alle med dobbelt sett av det skadede genet blir syke, er det trolig en ukjent ekstra faktor – enten miljømessig eller genetisk som avgjør om sykdommen skal slå ut.

Ziva er bærer, det vil si hun har et friskt og et skadet gen (NA).  Det friske genet vil holde henne frisk.  Når jeg skal lete etter en hannhund til henne, så må jeg derfor velge en hannhund som har dobbelt opp av det normale genet, for å være sikker på at alle valpene blir friske:


 

 

HANNHUND

 

 

N

N

ZIVA

A

NA

NA

N

NN

NN

 

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene: 

·          To av valpene (50%) vil være bærere som sin mor

·          To av valpene  (50%) vil være fri som sin far. 

 

Halvparten av valpene vil da bli helt fri...

...og viktigst av alt:  Ingen av dem vil bli syke av DM.

Mer informasjon

Det er en enkel sak å teste for DM - mer informasjon finnes her:

http://www.offa.org/dnatesting/dm.html

Det finnes en facebookside for diskusjoner om DM hos ridgeback:

http://www.facebook.com/group.php?gid=36812200847&v=wall