Utseende før og nå

Ridgebacken er en mellomstor til stor hund. Den skal være harmonisk bygd med en sterk og muskuløs kropp. Siden hunden skal være bygd for både utholdenhet, hurtighet og styrke må den ikke være verken for lett eller for tung. Den skal kunne holde stor fart, med flytende bevegelse og det legges vekt på energi, eleganse og sunnhet uten grovhet. For at ikke disse egenskapene skal gå tapt skal det legges stor vekt på gode bevegelser hos hundene.

Ridgebacken er glatthåret med hengende ører. Rasen gjenkjennes oftest på ridgen, en stripe med hår langs ryggraden som vokser i motsatt retning av resten av pelsen. Over skuldrene møtes de to vekstretningene i to virvler, en på hver side. Denne ridgen er nedarvet fra manen til den afrikanske tamhunden, og er derfor ikke en dillete pyntegreie, men et vitnesbyrd om rasens opprinnelse og dens styrker.

I rasestandarden fra 1922 var tillatt høyde på både tisper og hannhunder 71 cm (28"), men i 1931 ble den redusert til 63-68,5 for hannhunder og 61-66 for tisper og vekt 36 kg. for begge. Siden ble vekta redusert til 32 kilo for tisper. Siden vekta på hunden vil være avhengig av hundens høyde så har en gått mer og mer bort i fra vektkravet. De fleste norske ridgebackene er ofte store i forhold til standarden. Særlig når det gjelder hannhunder er en høyde på 68-72 og vekt på 40-45 kilo eller enda mer ganske vanlig. Tispene synes imidlertid i større grad å ligge innenfor rasestandarden, men ofte med noe høyere vekt, siden de er relativt kraftig bygd.

Kilde: Glenaholm kennels: Original breed standard

Anatomi

Kommer...

Ridgen

Selv om ridgebackens ridge er dens rasekjennetegn, så betyr det ikke at alle ridgebacker har ridge. I blant blir det født valper uten ridge, men dessverre er det få av dem som får leve opp.

Svært mange oppdrettere avliver friske fine valper på grunn av - og bare på grunn av - mangelen på ridgen på ryggen.

En av grunnene som stadig oppgis er at slike valper r vanskelige å få solgt, men jeg mener at det i såfall bare handler om markedsføring. Man vil ikke få solgt valper som man ikke forteller noen om at finnes. Blir ikke valpekjøpere fortalt at ridgeløse ridgebacker finnes, så vil de heller ikke etterspørre dem. Blir ridgeløse valper presentert som mindreverdige feilvarer, så oppmuntrer man heller ikke folk til å vurdere å kjøpe en slik.

Folk kjøper da alle andre hunderaser uten ridge, så hvorfor ikke ridgebacker? På grunn av navnet? Jeg håper og tror virkelig ikke folk skaffer seg ridgeback på grunn av det.

Ridgen hos rasen er et rasekjennetegn, den er der og vitner om en viktig del av rasens bakgrunn og historie. Jeg få problemer med at avls og utstilingshunder velges med tanke på flest mulig valper med ridge. Ridgen vil ikke forsvinne bare fordi flere ridgeløse valper får leve.

Ridgebackens unikhet, dens egenskaper, personlighet og skjønnhet sitter ikke i ridgen. 

The origin of the Ridge and Associated Anomalies in Rhodesian Ridgebacks -

Nicolette Salmon Hillbertz's doktorgradsavhandling:
http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive/00001669/01/Salmon_Hillbertz.pdfDet finnes en facebookgruppe som heter Ridgeless Research Study Group, og den finner dere her:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/groups/ridgelessresearch?ap=1