Litt grunnleggende genetikk

Enkel nedarving

Svært mange egenskaper nedarves enkelt og recessivt.  

Enkel nedarving betyr at egenskapen er knyttet til ett enkelt genpar. 

Man snakker ofte om enten enkel recessiv eller enkelt dominant nedarving. 

Recessivt betyr vikende, og refererer til at en variant av genet blir overstyrt en annen, dominant variant av genet i et genpar.

Som regel snakker man da om enkel recessiv nedarving når man snakker om uønskede, avvikende varianter, og enkelt dominant nedarving når egenskapen man ikke ønsker er den dominerende i genparet. 

Noen ganger er begge variantene ønsket.  Da kaller man det likevel reccesiv nedarving, og da er det den minst vanlige varianten som kalles recessive.

Når det finnes flere enn to varianter av et gen, så finnes det ofte et hierarki av dominans. Enkel nedarving kan selvfølgelig også skje uten at noen av genene i genparet er dominante eller recessive.  Da vil begge genene bidra med lik vekt til kombinasjonen.

Det mest kjente og elementære eksempelet her er nedarving av kjønn, med xx fra mor og xy fra far.  Og statistisk sett halvparten av hver av gutter og jenter.

Enkelt nedarvede egenskaper hos RR

Eksempler på enkelt nedarvede egenskaper hos RR er:

Fargegener, som for eksempel levernese (se nedenfor), men også A "agouty", D "dilute", med flere.

Ridge/ridgeløst (selv om ridgen blir styrt av flere gener, og noe kan tyde på at et annet gen i blant blander seg inn og "skjuler" ridgen slik at hunder som skulle hatt ridge ikke får det).  Ridge er dominant og betegnes som regel R, ridgeløst er reseccivt og betegnes som regel r.

DM, hvor det friske genet er dominant og overstyrer det skadede genet (men også her er det mulig at et annet gen i blant kommer inn og "reparerer" hunder med dobbelt opp av det skadede genet - hva og hvordan vet vi ikke)


Eksempel

Nedarving av lever- og svartneser

 

Genet for svart nese betegnes normalt B og genet for levernese b. Som vanlig i slike genetiske benevnelser så betyr den store bokstaven at genet er dominant i forhold til den lille bokstaven. Fordelingen er statistisk, og det kan forekomme variasjoner i antall innenfor et kull.

 To hunder som har dobbelt opp av gen for svart nese (BB)

HANNHUND

B

B

TISPE

B

BB

BB

B

BB

BB

 

Siden valpene får et gen fra far og et fra mor, så henter man en B fra vannrett linje og en B fra loddrett linje

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene:

· Alle valpene (100%) får dobbelt opp av genet for svart nese

· Ingen av valpene bærer gen for levernese

· Ingen av valpene får levernese

 En hund har et gen for levernese (Bb) og en hund har dobbelt opp av gen for svart nese (BB)

HANNHUND

B

B

TISPE

B

BB

BB

b

Bb

Bb

 

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene:

· Halvparten av valpene (50%) får dobbelt opp av genet for svart nese

· Halvparten av valpene (50%) bærer gen for levenese

· Ingen av valpene får levernese

 To hunder som begge har ett gen for levernese (Bb)

HANNHUND

B

b

TISPE

B

BB

Bb

b

Bb

bb

 

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene:

· En av fire valper (25%) får dobbelt opp av genet for svart nese

· Halvparten av valpene (50%) blir svartnesede bærere av levergenet.  

· En av fire valper (25%) får dobbelt opp av genet for levernese

· En av fire valper får levernese

 En hund har et gen for levernese (Bb) og en hund er levernese (bb)

HANNHUND

b

b

TISPE

B

Bb

Bb

b

bb

bb

 

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene:

· Halvparten av valpene (50%) får dobbelt opp av genet for levernese

· Halvparten av valpene (50%) bærer gen for levenese

· Halvparten av valpene får levernese

 To hunder som begge er leverneser (bb)

HANNHUND

b

b

TISPE

b

bb

bb

b

bb

bb

 

I dette tilfellet vil kombinasjonen gi følgende status på valpene:

· Alle valpene (100%) får dobbelt opp av genet for levernese

· Ingen av valpene bærer gen for sort nese

· Alle valpene får levernese

 

 

Andre former for nedarving

Mange egenskaper er styrt av et samspill mellom to eller flere genpar, ofte med innbyrdes hierarki av dominant og recessivt.  Dette er til dels svært kompliserte arveganger, som ikke uten videre kan leses ut av forekomsten i populasjonen.

Eksempler på slik arvegang i hundeavl er lidelser som Hofteleddsdysplasi (HD), Albueleddsartrose eller dysplasi (AA/AD) og Dermoid Sinus (DS)

I blant er det enkeltnedarvede recessive genpar som slår av eller på egenskaper (et eksempel er svarte stikkhår hos RR, som forekommer i forskjellig grad påvirket av kombinasjoner av minst tre forskjellige genpar).