RLI Asali Azibas Baltazar

Baltazar er født 1. mai 2015. 

 

Høyde:    64 cm

Vekt:      32 kilo (3 år). 

Bitt:       Overbitt, men etter regulering av en hjørnetann har bittet blitt normalt.  Fulltannet.

EOAD:    Fri (BP)

Hofter:  C + D - moderat HD

Albuer:  0 - fri for AD