Oslo fylke/county. Main city Oslo.

Her kan du sende en felles forespørsel til alle utleiere Oslo

Here you can post a request to all the motorhome owners in Oslo.

Vi har dessverre ingen tilgjengelige bobiler i Oslo, prøv heller nabofylkene.                  

                           


               Sorry, we have no available motorhomesin Oslo County.   

Bobilene som er til leie i Oslo fylke finner du på undersidene som er merket med stedsnavn der utleier har sin base.

Hvis du vil leie bobil anbefaler vi at du først sender en forespørsel til alle utleierne i Oslo ved bruk av linken over.

I forespørselen oppgir du ønsket leietidspunkt og antall personer som skal være med i bobilen. Når du har fått svar fra utleierne som har ledig bil i det tidspunktet du vil leie, kan du vurdere bilene, priser og utleiebetingelser i de tilbudene du har mottatt.

Motorhomes that are for rent in Oslo county is located on the pages marked with place names where the motorhome owner has his base.

If you want to rent a motor home, we recommend that you first send a request to all motorhome owners in Oslo county using the link above.

The request specifies the desired rental date and number of people who will be in the motorhome, and the name of the airport you arrive. Once you have received a response from the motorhome owners who have vacant motorhome in the period you want to rent, you might consider the motorhomes, prices and rental terms in the choices you have
received.

Oslo city have 3 airports:
"Oslo airport Gardermoen" Located in Akershus county.
"Oslo airport Rygge" Located in Østfold county.
"Oslo airport Torp" Located in Vestfold county