Telemark og Vestfold fylke/county. Capital Tønsberg

Her kan du sende en  felles forespørsel   til alle utleierne i Telemark og Vestfold.

Here you can post a request to all the motorhome owners in Telemark og Vestfold county.

Bobilene som er til leie i Telemark og Vestfold fylke finner du på undersidene som er merket med stedsnavn der utleier har sin base.

Hvis du vil leie bobil anbefaler vi at du først sender en forespørsel til alle utleierne i Telemark og Vestfold ved bruk av linken over.

I forespørselen oppgir du ønsket leietidspunkt og antall personer som skal være med i bobilen. Når du har fått svar fra utleierne som har ledig bil i det tidspunktet du vil leie, kan du vurdere bilene, priser og utleiebetingelser i de tilbudene du har mottatt.

Motorhomes that are for rent in Telemark og Vestfold county is located on the pages marked with place names where the motorhome owner has his base.

If you want to rent a motor home, we recommend that you first send a request to all motorhome owners in Telemark og Vestfold county using the link above.

The request specifies the desired rental date and number of people who will be in the motorhome. Once you have received a response from the motorhome owners who have vacant motorhome in the period you want to rent, you might consider the motorhomes, prices and rental terms in the choices you have
received.

The name of the airport in Telemark og Vestfold county is "Oslo airport Torp"