Bobiltur i USA. San Francisco - New York.

Skriv en overskrift til innlegget
På vei til Jersey City i staten New Jersey traff vi på denne fengselsbussen med fanger som ryddet i veikanten, noe for norske myndigheter?