Bobiltur i USA. San Francisco - New York.

Skriv en overskrift til innlegget
Her står vi parkert på Liberty Harbor RV Park med Jersey City sine skyskrapere i bakgrunnen. Dette er siste stopp før vi leverer bilen tilbake.