Bobiltur i USA. San Francisco - New York.

Skriv en overskrift til innlegget
Under flagget kan vi skimte frihetsgudinnen ved innseilingen til New York City og vi er parkert på andre siden av Hudson River.