Møre og Romsdal County / Capital Molde.

Her kan du sende en felles forespørsel  til alle utleiere i Møre og Romsdal.

BEKLAGER, MEN DET FINNES FOR TIDEN INGEN BOBILER TIL UTLEIE I MØRE OG ROMSDAL.
 

       

SORRY, THERE ARE NOT ANY MOTORHOMES FOR RENT IN MØRE OG ROMSDAL.       

Bobilene som er til leie i Møre og Romsdal fylke finner du på undersidene som er merket med stedsnavn der utleier har sin base.

Hvis du vil leie bobil anbefaler vi at du først sender en forespørsel til alle utleierne i Møre og Romsdal ved bruk av linken over.

I forespørselen oppgir du ønsket leietidspunkt og antall personer som skal være med i bobilen. Når du har fått svar fra utleierne som har ledig bil i det tidspunktet du vil leie, kan du vurdere bilene, priser og utleiebetingelser i de tilbudene du har mottatt.

Motorhomes that are for rent in Møre og Romsdal county is located on the pages marked with place names where the motorhome owner has his base.

If you want to rent a motor home, we recommend that you first send a request to all motorhome owners in Møre og Romsdal county using the link above.

The request specifies the desired rental date and number of people who will be in the motorhome. Once you have received a response from the motorhome owners who have vacant motorhome in the period you want to rent, you might consider the motorhomes, prices and rental terms in the choices you have
received.

The name of the airport in Møre og Romsdal county is "Molde airport Årø"