drømmekj line rød høyglans,hvit metallic 50% eks hvitevarer