Denne boken kan bestilles her. Prisen er 265, Send en M ail til meg med navn og adresse. koi@buktaleren.no

 

Animasjon er også en måte å formiddle på.

 Et intervju med Ulf Fjellmark på venteværelse til psykolog Stehard Grunn. 

https://www.youtube.com/watch?v=PEdkk66bmBk&t=16s

 

 

 

  

 

 Linker til nettsider under som omtaler diagnosen Asperger syndrom fra forskjellige vinkler , og mennesker som har diagnosen .

 

Linken under tar for seg et intervju om det som jeg har vært opptatt av å formidle. 

http://psykologisktidsskrift.no/om-asperger-syndrom-intervju-med-gustav-koi/

 

Denne teksten ta for seg mitt syn på empati og hvordan empati kan berøre mennesker med AS. og hva den ikke trenger å virke inn på.

 https://www.napha.no/content/21009/Asperger-syndrom-og-empati

 

Teksten tar for seg litt om bøkene mine og div andre ting. En del fra redaktørens side. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme/mannen-bak-tre-boker-om-asperger-fikk-selv-diagnosen-som-59-aring

 

Dette er en tekst som viser litt om hvordan AS personer er blitt fremstillt og oppfattet opp igjennom årene. 

 https://www.napha.no/content/21069/Synet-pa-mennesker-med-diagnosen-Asperger-syndrom

 

Denne teksten sier noe om hvordan Mennesker med AS har har møtt sosiale utfordringer , og hva som har holdt dem tilbake. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/tanker-om-asperger-syndrom-a-forsta-de-sosiale-vanskene

 

 Denne tektsen sier litt om AS menneskers i forhold til humor og selvironi. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/har-aspergere-humor-og-selvironi

 

Denne teksten sier litt om AS personer og mat. 

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/asperger-syndrom-og-det-problematiske-forholdet-til-mat

Dene teksten dreier seg om forskjeller på AS personer og det nevrotypiske (NT) menneske. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/forskjellen-mellom-en-med-asperger-og-et-nevrotypisk-menneske

Trives de med Asperger syndrom best i sammen med de med samme diagnose ?

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/trives-en-med-asperger-bedre-i-lag-med-andre-med-samme-diagnose

En anmelsele av den nye boken til Nils Kaland

https://www.napha.no/autismespekterdiagnose_eldre/

 Denne teksten tar for seg åpenhet om diagnosen. 

https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/a-vaere-apen-om-sin-asperger-diagnose 

Fire problemer rundt diagnosen Asperger syndrom.

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/fire-vanlige-problemomrader-for-en-med-asperger-syndrom

Hvordan kommer Asperger syndrom til uttrykk ?

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/hvordan-kommer-asperger-syndrom-til-uttrykk 

  Dette er en  tekst som kan passe på flere med AS diagnose. Det å kunne sveve gjennom deler av livet sitt. 

 https://www.hjelptilhjelp.no/Gjesteinnlegg/asperger-syndrom-og-sveverollen

 

 

 

Ønsker du å høre et foredrag om Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en relativ ny å komplisert diagnose og utrede. Diagnosen er medfødt, men  mennesker med Asperger syndrom opplever den forskjellig. Det de har til felles er  hovedkriterier, som ikke er like synlge for alle. Noen går igjenom hele livet uten diagnose, fordi de enten ikke kjenner til diagnoen, eller fordi de ikke trenger noen diagnose. 

Hensikten med med mitt foredrag er å formidle  hva som er Asperger og hva som er personligheten og hva som er andre plager som ofte følger med  de med diagnosen. På den måten å kunne gi folk et best mulig nyansert bilde av mennesker med diagnosen. 

Diagnosen kan være viktig i forbindelse med skole og utdanning for å få mest mulig tilrette legging og forståelse av tilstanden. 

Se ellers mer info. på program øverst på siden.

https://folkeakademiet.no/utover/gustav-koi/    

Ring for en uforpliktende samtale, eller send en E-post til koi@buktaleren.no 

 Mob: 98423118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf holder til i villmarka for tiden, og må bla. livnære seg av fiske om vinteren. En dag må han også si i øynene et problem som han aldri har tenkt på før. Han løser det på sin måte, og belønningen uteblir ikke.

 https://www.youtube.com/watch?v=bGLkXcR_Lhc 

 

 

Ulf er på venteværelse hos psykologen,

men så oppdager han noe som gjør at han ombestemmer seg.

https://www.youtube.com/watch?v=xCniFTFOxrs