Med innvandreren "Johnson" i Mineralparken. 19 Mai 2008