"Lådde" (den levende tavle) i Mineralparken. 19 Mai 2008