Med "den levende tavle" på Hornnes skole i mai 2008