Underholder med " Stein Galle" i bryllupet til min sønn. 19 April 2008