Barn kommer frem å hilser på "Ståle" under marketsdagene i Mineralparken 5 og 6 Juli 2008.