På Blakstad barneskole, juni 2012
Flaggermusa Grotte forsvinner nesten helt bort i mengden her.