GAMMEL UNDERHOLDNINGSKUNST

Buktaling er en gammel underholdningkunst På begynnelsen av 1900 tallet tok buktalerkunsten den form som vi er blitt mest kjent med, der buktaleren snakker med en dukke som sitter på fanget hans.
Dukken var som regel en menneskedukke av tre, men siden er det blitt brukt mange slags figurer i forskjellige innpakninger, og i dag bruker en også mye hånd-dukker.

Buktaling består i hovedtrekk av to viktige ting, nemlig teknikk og skuespill. Teknikken består vesentlig av hvordan en bruker talemusklene, og pusten.

For å bli en god buktaler, så trengs det mye trening og øvelse for de fleste, og litt skuespilltalent for en underholdende fremførelse.  

Selv om voksne mennesker ikke er så snare til å leve seg inn i en buktalerforestilling slik barn er, så kommer de fleste seg fort når buktaleren klarer å skape en god illusjon av liv i figurene. 

Buktaling blir også brukt til undervisning, da spesielt i skolesammenheng for barn, men dette skjer stort sett  i utlandet.

Ordet buktaler, kan virke noe misvisende, så kunne jeg velge i dag ett ord som er mer passende, så måtte det bli stemmeillusjonist
.  

Gustav Koi