Hvorfor er buktaling god underholdning ?

For det første, så er buktaling morsomt i seg selv. For det andre, så dreier buktaling seg mye om det å kommunisere, der buktaleren snakker med figurene hans. Dette er noe som alltid vil fascinere å fengsle folk.

Hva er det en kan få frem med buktaling ?


Spesielt humor og komikk, men også spendning, fascinasjon, ømme følelser, skjønnhet, mystikk, ja stort sett det meste. Derfor kan buktaling  passe inn i så mange arrangementer.

Hvorfor er det så få som underholder med buktaling i forhold til  andre underholdningsformer ?

Buktaling setter jo visse begrensinger i sin tale. Men på en annen side så kan en dyktig buktaler nå et mer variert puplikum under en og samme forestilling med sitt spill med dukkene ,  en det en kan få til med vanlig bruk av talemusklene.

Er det skadelig å buktale for mye ?

Nei det har jeg ikke merket noe til 

Men er ikke det å bruke dokker mest for barn ?

 

Nei egentlig ikke. Dokka blir et slaks instrument som en spiller på, eller skaper liv i, akkurat som du skaper noe ut av et musikkinstrument når en spiller på det. En god musiker kan gjøre noe med sine tilhører med sitt instrument, og det samme kan en god buktaler gjøre med sin dokke, eller figur. Men teksten må jo tilpasses.

 

Er ikke ordet buktaling noe misvisende ?

 Jo det er sant, derfor så bruker jeg også ordet stemmeillusjonist. Så hvis jeg kunne bestemme et annet ord i dag som de fleste kunne forså, måtte det bli det.

 

Hva er det viktigste en god buktaler må kunne ?

 

Foruten å mestre det rent tekniske, må en kunne spille to personer samtidig, og i tillegg skape en god illusjon av liv i sin figur, der figuren lever sitt eget liv med sin egen personlighet i både ord, tanker og følelser.


Hvem kan lære å buktale ?

En må vite hva en liker å holde på med, og at det gir en noe. Liker en å holde på med dokker og figurer, og har en liten  skuespiller i magen, så er det bare å prøve ut det tekniske for å se om dette ligger for en. Deretter er det bare å øve, øve, øve.