Dette sa direktør Vegard Hanson i Mineralparken blandt annet i forkant av markedsdagene den 5 og 6 Juli 2008. Sitatet her hentet fra "ferieavisen" for Kristiansand.