Det er fint at folkeakademiet ser buktaling på linje med dans, musikk, teater, og annet kunst og kultur.