I dialog med "Stein Galle" Mai 2011.
Foto : Ina Elise Danielsen