Eksemplets makt som blir illustrert med et korttriks