14. okt, 2016

Hjerneskanning og diagnoser.


Dette temaet liker jeg fordi mye diskuteres om hva en person kan lide av ut fra hva han heller henne oppfører seg, men folk med diagnoser takler ting forskjellig, så dermed kunne hjerneskanningen være et godt bevis på jva en person sliter med,  selv om det ikke er nok i seg selv.
Da er det ikke adferden en henger se oppi, ved å si at "han kan ikke ha psykopati for han oppfører seg bra", men hjernen avslører det.
Hvis en kunne med sikkerhet vite ved skanning av en persons hjerne hadde psykopati, ( noe en mener i dag kan registreres ) og at en annen hjerne hadde Asperger Syndrom for eksempel, kunne en se hvordan hver enkelt person takler sin situasjon, og dermed også forstå bedre at en person har anstrengt seg for å kontrollere negative tendenser og følelser blant annet, hvis personen oppfører seg bra , vel og merke.  

Noen psykologer mener at psykopater er uforandlige, at en må bare komme seg bort fra dem hvis en oppdager trekk og tendenser som en psykopat har . Dette er tanker som ikke er lett å fordøye.  For hva er det en skal rømme i fra ? er det hjerne , eller handlingene. Ja selvfølgelig handlingene. Ingen bør godta en voldelig oppførsel i et forhold.

Forhåndsdømming har vi sett mye til på mennesker som har diagnoser, uten at de har gjørt noe galt. Hvis en har mistillitt til mennesker en tror kan ha voldelig tendenser, så gjør en ikke saken bedre for et slikt menneske. Selvreespekten er svært viktig for mennesker  som kjemper med  sine svakheter  og tendenser.  
Han heller hun  fortjener ros fordi han eller henne kunne styre seg,takle utfordringer, ja på linje med mennesker som trenger fysisk støtte, når de begynner å vakle.   En dømmer jo ikke folk ut fra en funksjon i hjernen, eller en diagnose, men på oppførselen og handlinger de gjør.

Ser at folk er mer opptatt av hva en psykopat gjør, en hvordan hjernen er. De sier," hvis ikke personen oppfører seg galt eller dårlig, kan han eller henne ikke være psykopat" Jeg har andre meninger om det. Det er bevist ut fra skanning at noen med psykopathjerne ikke er voldelig, selv om de kan være noe manupulerende. Men dette kan også bevisstgjøres og unngås til en viss grad.   
Poenget mitt er at vår innstilling, vår egenvilje, vår bevissthet, og ikke minst  vår moralske gangesyn om hva som er galt og rett, vår forståelse for hva som er best for andre og en selv, kan heve seg over mange diagnoser eller forstyrrelser.

Gustav Koi